FOD Buitenlandse Zaken draagt archieven van grote historische waarde over aan Algemeen Rijksarchief

FOD Buitenlandse Zaken draagt archieven van grote historische waarde over aan Algemeen Rijksarchief

De federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken heeft officieel opnieuw een deel van zijn archieven overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Dirk Achten, de voorzitter van het directiecomité, en Karel Velle, de algemeen rijksarchivaris, maakten de overdracht vanmiddag officieel. Het memorandum of understanding dat vandaag werd ondertekend, is een uitbreiding van dat van december 2014, waarbij al een groot deel van het koloniale en het Afrikaanse archief werd overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

De ondertekening van vandaag maakt de overdracht - waarvan de implicaties over een tiental jaar gespreid zijn - mogelijk van het Afrikaanse archief, dat van ontwikkelingssamenwerking en het diplomatieke archief, goed voor in totaal bijna 20 km aan documenten. Het gaat om collecties van grote historische waarde. Zo start het Afrikaans archief met de oprichting van de onafhankelijke staat Congo (1885), dat van ontwikkelingssamenwerking daags na de dekolonisatie en het diplomatiek archief onmiddellijk na het ontstaan van de Belgische staat in 1830.

De FOD Buitenlandse Zaken en het Algemeen Rijksarchief tonen zo aan dat ze hun samenwerking, die sinds 2014 wordt opgevoerd, verder willen concretiseren. Door de uitbreiding die vandaag is ondertekend, krijgen onderzoekers en historici makkelijker toegang tot ruim 30 jaar oude archiefstukken die van geen administratief nut meer zijn. Beide instellingen hopen dat andere federale overheidsdiensten of parastatale instellingen inspiratie zullen putten uit dit akkoord.