Burgemeesters van heel de wereld komen bijeen op de Globale Conferentie over Steden en Migratie in België

Globale Conferentie over Steden en Migratie

Mechelen - De Globale Conferentie over Steden en Migratie vindt op dit moment plaats in Mechelen, België (16-17 november). Op uitnodiging van de Belgische Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Stad Mechelen werd de conferentie georganiseerd in samenwerking met enkele institutionele partners, IOM, het Migratieagentschap van de Verenigde Naties, UN-Habitat en UCLG (United Cities and Local Governments).

De conferentie richt zich op het bouwen van een positief verhaal over migratie vanuit het perspectief van lokale en regionale overheden. Mensen migreren veelal naar steden, wat de nood voor erkenning van lokale overheden als sleutelfactor in migratiebeheer en beleid versterkt, zoals weerspiegeld en ingebed in het proces van het Globaal Compact voor veilige, geordende en gereguleerde Migratie (GCM).

Het evenement brengt meer dan 150 vertegenwoordigers van lokale autoriteiten, gerelateerde associaties en netwerken (meer dan de helft van de deelnemers), vertegenwoordigers van VN-Agentschappen, stichtingen en de privésector. Meer dan 50 steden vanuit Europa, Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika zijn vertegenwoordigd.

Het dient als een opportuniteit voor het betrekken van lokale overheden bij het ontwikkelen van een Globaal Compact voor Migratie en het evalueren van de implementatie van migratiegerelateerde engagementen komende uit Habitat III, in aanloop naar de intergouvernementele bijeenkomst in Mexico in december 2017 en de 9e World Urban Forum in Kuala Lumpur, Maleisië, in februari 2018.

“Terwijl nationale en internationale discussies over migratie en vluchtelingen vaak te snel gepolariseerd worden, nemen lokale gemeenschappen vaak een andere benadering. Ze kennen de noden van hun burgers het best - migranten en niet-migranten - en zijn kampioen in het vinden van zinvolle creatieve oplossingen. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is de stem van lokale instanties te horen in het Globaal Compact voor Migratie,” zegt Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking van België.

“[Mechelen werd gekozen als gaststad] dankzij het uitzonderlijke track record op vlak van integratie van migranten. De stad heeft niet enkel gekozen om zijn superdiversiteit te accepteren, met 138 nationaliteiten en een totaal van 86 000 mensen, maar omarmt het als de nieuwe norm,” zei Bart Somers, burgemeester van Mechelen.

“Het universele karakter van de 2030 Agenda zou ons moeten helpen met het veranderende beleid van migratie rond co-creatie en het recht tot de stad. Netwerken van lokale overheden hebben de verantwoordelijkheid om deze verandering te omarmen met de ondersteuning van de Internationale Gemeenschap van nationale overheden,” voegde Emilia Saiz toe, adjunct-secretaris-generaal van UCLG.

De voornaamste uitkomst van de conferentie is de Mechelen Declaratie, die de stem van burgemeesters en gouverneurs van Regionale en Lokale Overheden over Steden en Migratie moet vastleggen. Dit document zal worden doorgegeven aan de Speciale Vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal voor Internationale Migratie (SRSG), mevrouw Louise Arbour en de co-bemiddelaars van het Globaal Compact voor Migratie.

“We hopen dat de bevindingen en conclusies van deze conferentie zinvol zullen bijdragen tot de opvolging van HABITAT III en tot het Globaal Compact voor Migratie, dankzij de Declaratie die in deze Conferentie wordt bekrachtigd,” concludeerde William Lacy Swing, directeur-generaal van IOM.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Géraldine d’Hoop, IOM België en Luxembourg, e-mail: gdhoop@iom.int, Tel: + 32 2 287 74 12, +32 473 281 846 of bezoek de website van de conferentie: www.citiesandmigration.com.

 
Globale Conferentie over Steden en Migratie