Na Habitat III en in de aanloop naar het Global Compact of Migration, ontvangen de Belgische regering en de stad Mechelen een globale conferentie over steden en migratie

De Belgische regering en de Stad Mechelen zullen op 16 en 17 november 2017 gastheer zijn voor een globale conferentie over steden en migratie, met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), het VN-Programma Menselijke Nederzettingen (VN-Habitat) en het Globale Netwerk van Steden, Lokale en Regionale overheden (UCLG) als institutionele partners.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking - een van de cosponsors van de conferentie - beklemtoont het belang van ordelijke, veilige, reguliere en verantwoordelijke migratie zoals opgenomen in de duurzame ontwikkelingsdoestellingen. Alexander De Croo, Vicepremier en Minister van Ontwikkelingssamenwerking: “Deze conferentie komt op een moment waarop  met meer dan 250 miljoen migranten wereldwijd een hoogterecord is bereikt. Het aantal migranten zal naar verwachting blijven groeien. Als we met deze evolutie willen bijdragen aan een menselijke ontwikkeling, hebben we coherente en inclusieve benaderingen nodig."

Bart Somers, burgemeester van Mechelen, is enthousiast over de conferentie: ‘Migratie is dikwijls een verhaal van stedelijke uitdagingen maar ook van stedelijke kansen. Het is belangrijk dat de stemmen van burgemeesters deel uitmaken van het “VN Global Compact rond Migratie”.

In oktober 2016 hebben de VN-lidstaten tijdens de Habitat III-conferentie de New Urban Agenda (NUA) ondertekend. Migratie is een van de belangrijkste bestuursdomeinen en vraagt op zowel centraal, lokaal als regionaal niveau om coördinatiemechanismen en een beleidscoherente aanpak. Dit om een zo goed mogelijk diversiteitsmanagement -onontbeerlijk voor duurzame stadsontwikkeling en sociale cohesie- te vrijwaren.
 
In 2018 zullen de VN-lidstaten op een conferentie samenzitten om de eerste Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) goed te keuren. Het GCM stelt een kader voor uitgebreide internationale samenwerking inzake migratie en menselijke mobiliteit voor en bakent een reeks actiegerichte verbintenissen, uitvoeringsmaatregelen en een kader voor follow-up en revisie onder lidstaten af dat betrekking heeft op internationale migratie in al zijn dimensies.

Dit is een kans voor de lidstaten om zich voor alle aspecten van internationale migratie toe te leggen op een uniform kader gebaseerd op mensenrechten om humanitaire hulp en ontwikkelingswerking te integreren. Lokale overheden worden op dagelijkse basis geconfronteerd met de realiteit van migratie (elk met hun eigen uitdagingen en kansen) en leveren door middel van innovatieve beleidsmaatregelen wezenlijke bijdragen aan het stedelijk migratiebestuur dat de integratie van migranten verbetert en waarmee ze de migratieachtergrond van hun stad in het kader van hun ontwikkelingsstrategieën in een sterkte omzetten. Daarom zijn ze ook een belangrijke partner in deze overeenkomst.

De Conferentie zal als follow-up van Habitat III gericht zijn op het faciliteren van de standpunten van de belangrijkste beslissingnemers ten aanzien van actiegerichte aanbevelingen voor samenwerking rond migratiebeheer op nationaal en lokaal niveau en zal als input dienen voor de stocktaking meeting voor de GCM, georganiseerd door  Mexico (december 2017). De conferentie is ook een ideaal moment om goede ervaringen te delen en van elkaar te leren. Dit zal het narratief over en de perceptie van migratie helpen veranderen.
 
Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met de contactpunten: decorte@un.org, ipopp@iom.int.