Vandaag Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Voor vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders blijft dit onderwerp veel aandacht verdienen.
 
Racisme of andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, etnische afkomst, seksuele voorkeur of religie bestaan helaas nog altijd in alle samenlevingen in de wereld. Een versterkt engagement in de strijd tegen discriminatie is een belangrijk wapen tegen extremisme. De bescherming van de democratische waarden en de universele mensenrechten en de versterking van de rechtsstaat, van tolerantie en dialoog zijn manieren om maatschappelijke verschillen te overstijgen. Haat en uitsluiting zijn dat niet.    
 
In 2001 hebben de VN-lidstaten in de Zuid-Afrikaanse stad Durban voor het eerst een breed akkoord bereikt over een Verklaring en Actieplan voor de strijd tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en verwante vormen van intolerantie. België is op deze conferentie en erna altijd een voorvechter geweest in de strijd tegen racisme. Met de nieuwe VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 is de internationale consensus versterkt. Discriminatie op basis van kleur, ras, afkomst, nationaliteit of etnische oorsprong is strijdig met de Belgische ontwikkelingsagenda en met het binnenlandse beleid. In de mensenrechtenraad heeft ons land aanbevolen om de samenwerking tussen de Verenigde Naties en regionale mensenrechtenverdedigingsorganisaties - zoals de Raad van Europa en de Afrikaanse Unie - op het vlak van de bestrijding van discriminatie te verstevigen.
 
Didier Reynders hecht belang aan de samenhang tussen ons buitenlands en binnenlands beleid. In het kader van de mensenrechtenraad werd ons land door heel wat delegaties uitgenodigd om een Nationaal Actieplan in de strijd tegen racisme uit te werken. De minister heeft zich ertoe verbonden om zich voor dit actieplan in te zetten, in overleg met alle betrokken binnenlandse overheden, waaronder de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen.