Internationale dag van de Rechten van de Mens: België blijft pleitbezorger van universaliteit van mensenrechten

Zondag is de internationale dag van de rechten van de mens. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders onderstreept dat België een pleitbezorger blijft van de universaliteit van de mensenrechten. 
 
Zoals de hoge commissaris voor de Mensenrechten stelt de minister vast dat de universaliteit van de mensenrechten vandaag helaas vanuit verschillende hoeken in vraag wordt gesteld. Dat is onaanvaardbaar.
 
Aan de vooravond van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is het belangrijk de nalatenschap van deze verklaring hoog in het vaandel te dragen. De universele verklaring is een engagement van alle staten dat ze de mensenrechten zullen beschermen en bevorderen. Die rechten zijn voor alle mensen. Artikel 1 van de verklaring bepaalt dat “alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren”.
 
2018 zal in het teken staan van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring. Het is ook het laatste jaar van het Belgische lidmaatschap van de Mensenrechtenraad. Als lid van de raad zal ons land de mensenrechten blijven bevorderen. Eind februari 2018 zal minister Reynders opnieuw aan de raad deelnemen om het Belgische engagement in de verf te zetten. Bij die gelegenheid zal hij alle landen oproepen om samen te werken met de 'speciale procedures', die de ogen en oren van de raad zijn. Om de oudste thematische speciale procedure te steunen, heeft de minister de Werkgroep Gedwongen en Onvrijwillige Verdwijningen uitgenodigd om haar volgende sessie in Brussel te houden. De leden van die werkgroep zullen begin februari een week in Brussel vergaderen en slachtoffers van gedwongen of onvrijwillige verdwijningen ontvangen.
 
Om internationaal geloofwaardig te zijn, moet elk land zijn engagementen nakomen . Volgende week zal Didier Reynders het eerste nationale actieplan “Bedrijven en mensenrechten" voorstellen in Bozar in Brussel. Verder zal hij de uitvoering van de aanbevelingen die ons land van verschillende internationale mechanismen heeft ontvangen, blijven opvolgen.