Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kijkt naar veranderingen in 2016

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag over de gebeurtenissen in 2016 van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geeft een beeld van de veranderingen in België, de wereld en het eigen departement. Volgens Dirk Achten, voorzitter van directiecomité, past de FOD zich snel aan telkens wanneer nodig, maar houdt ze vast aan de principes en waarden die ons land al decennia lang verdedigt en promoot.
 
2016 was een jaar met mogelijk de meest ingrijpende veranderingen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Sommige zekerheden zijn weggevallen. De contouren van wat in de plaats komt, zijn nog onduidelijk. Diplomaten werken al zeventig jaar met afspraken die wereldleiders nu in vraag stellen. “Voor ons departement is het zoeken naar nieuwe ijkpunten. Daarin kan en zal de rol van België en Europa ook evolueren”, aldus Dirk Achten, voorzitter van het directiecomité.
 
De FOD volgt de veranderingen op de voet en past zich snel aan, telkens wanneer nodig. Tegelijk houdt ze vast aan de principes en waarden die ons land al decennia lang verdedigt en promoot. Daarbij houdt ze rekening met de veranderde communicatiecontext. Diplomatie in de 21e eeuw moet zich namelijk aan de nieuwe digitale technologieën aanpassen. De FOD zal de komende jaren dan ook meer op nieuwe communicatievormen inzetten. Het jaarverslag in nieuwe, kortere vorm is daarvan een voorbeeld. Veel aandacht gaat bovendien naar publieke diplomatie en sociale media, maar de FOD investeert ook in betere interne communicatie.
 
Lees het volledige jaarverslag  hier (PDF, 1.69 MB).