Jaarverslag 2016 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Jaarverslag 2016

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking belicht in het Jaarverslag 2016, dat vandaag is verschenen, enkele nieuwe accenten van het Belgisch ontwikkelingsbeleid, een waaier aan resultaten en activiteiten en de verdeling van de budgettaire middelen. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo legt de nadruk op de vernieuwing in ons internationaal ontwikkelingsbeleid. Een vernieuwing die hij ook in de volgende jaren wil verzetten, onder meer op het vlak van digitalisering, de band tussen de privésector en de ontwikkelingswereld, en onze humanitaire inzet. Lees hier de volledige tekst van het jaarverslag.

 
Digitalisering

België is een van voortrekkers op het vlak van digitalisering en ontwikkeling. Onder impuls van België besliste de Europese Unie om digitale technologie een veel grotere rol te geven in het Europese ontwikkelingsbeleid. In 2016 trad België toe tot het Global Partnership for Sustainable Development Data, een alliantie van landen, bedrijven en ngo’s die data inzetten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen waar te maken. In eigen land keurden we in september de strategienota Digital for Development goed die de digitale bakens uitzet voor ons ontwikkelingsbeleid. En in november werd voor de allereerste keer de Prijs Digital for Development uitgereikt aan beloftevolle digitale ontwikkelingsprojecten.

 
Privésector

Ook de band tussen de privésector en de ontwikkelingswereld werd in 2016 aangehaald. Dat is belangrijk want de nieuwe Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling is zo omvattend dat het engagement van de privésector een kritische succesfactor is. In juli keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp goed dat het kapitaal van BIO openstelt voor privé-investeerders. Zo kunnen ook zij mee hun schouders zetten onder de investeringen van BIO die er altijd op gericht zijn om duurzame lokale economische groei te stimuleren en belangrijke maatschappelijke meerwaarde te creëren in landen in ontwikkeling.

In het najaar ondertekenden meer dan 80 partners het Belgisch SDG Charter. Privébedrijven, overheidsorganisaties en het middenveld vinden elkaar in het omarmen van de Sustainable Development Goals. Het komt er nu op aan dat partnerschap de komende jaren concreet te maken op terrein zoals digitalisering, gezondheidszorg en duurzaam ondernemerschap.

 
Humanitaire inzet

Ook budgettair werden, ondanks de moeilijke situatie, mooie resultaten neergezet: een globale stijging van de ODA tot 0,49% en een stijging van onze humanitaire enveloppe tot het hoogste bedrag ooit. Tijdens de World Humanitarian Summit in Istanbul sloegen België en het Internationale Rode Kruiscomité dan weer de handen in elkaar om werk te maken van een innovatief financieringsinstrument, de allereerste Humanitarian Impact Bond (HIB) die klassieke donoren en privé-investeerders samenbrengt voor de bouw van fysieke revalidatiecentra in gebieden geteisterd door conflict en geweld.

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo: “Het is duidelijk dat België in zijn internationaal ontwikkelingsbeleid meer dan ooit leiderschap wil tonen. De enige manier om daar ook daadwerkelijk in te slagen is ook de volgende jaren verder te blijven vernieuwen”.