Kan toerisme biodiversiteit redden?

Safari

‘Biodiversiteit en duurzaam toerisme’, zo luidt het thema voor de Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei. 2017 is immers het Internationale Jaar voor Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling. Maar wat heeft duurzaam toerisme met biodiversiteit te maken?

Biodiversiteit - het web aan soorten en ecosystemen op onze planeet - levert ons een pak levensnoodzakelijke diensten zoals zuiver water, bestuiving en geneeskrachtige planten. Schattingen gewagen van een economische waarde van tientallen triljoenen dollar. Toch gaat deze rijke diversiteit aan een duizelingwekkend tempo verloren. Hoog tijd om dat verlies tegen te gaan!

 
Snorkelen

Zo kan toerisme een handje helpen bij natuurbescherming. Als economische sector is het sterk afhankelijk van de natuur. Verbluffende natuur behoort immers tot de toppers onder de reisbestemmingen: snorkelen tussen koraalriffen, trekken in een evenaarswoud, op zoek naar de ‘Grote Vijf’ tijdens een safari in Afrika… Onlangs luidden wetenschappers de alarmbel over het Groot Barrièrerif, dé troef van Queensland (Australië). De toeristische sector rijft er jaarlijks zo’n vijf miljard Australische dollar binnen, in grote mate dankzij het rif. Maar zelfs een strandvakantie heeft proper water nodig en hangt daarvoor af van een goed werkend kustecosysteem. De toeristische sector heeft dus alle baat bij een gezonde natuur.

 
Stropers

Ontwikkelingslanden bieden de grootste rijkdommen aan biodiversiteit. Terzelfdertijd drijft armoede de bewoners er om bomen te kappen, stukken bos plat te branden of woudvlees te jagen. Maar als de natuur er voor jobs zorgt, zullen de omwonenden veel meer geneigd zijn om zorgzaam om te springen met hun natuurlijke omgeving. In Congo werden voormalige gorillastropers intussen boswachter of natuurgids. Ze zetten hun kennis van dit bijzondere biotoop in ten dienste van natuurbescherming. Ook toeristen kunnen zich bewust worden van het belang van biodiversiteit voor iedereen en van de dringende nood aan bescherming.

 
Ethische code

Toeristen mogen de fragiele ecosystemen wel niet verstoren. Er moet dus nauwlettend op toegezien worden de draagkracht van de natuurpracht niet te overschrijden. Daarom ontwikkelde de VN-Organisatie voor Wereldtoerisme (UNWTO) een ethische code voor het toerisme alsook aanbevelingen rond toerisme en biodiversiteit. Ze breekt onder meer een lans voor ecotoerisme.

De individuele reiziger heeft eveneens zijn rol te spelen. Zo spreekt het voor zich dat je dieren en planten met rust laat, afval vermijdt en zuinig omspringt met water en energie. Ook de Belgische Ontwikkelingssamenwerking besteedt bij haar acties veel aandacht aan de biodiversiteit.

http://biodiv.unwto.org
 

 
Foto: © Shutterstock