Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat beter toekijken op kwaliteit farmaceutische producten in ontwikkelingslanden

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat beter toekijken op de kwaliteit van farmaceutische producten in ontwikkelingslanden. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft daarvoor samen met met ngo’s en andere actoren van de Belgische Officiële Ontwikkelingshulp vandaag een engagementsverklaring ondertekend. In landen waar de Belgische Ontwikkelingssamenwerking actief is, is naar schatting een kwart van de geneesmiddelen van slechte kwaliteit. “Dit heeft catastrofale gevolgen voor de gezondheid van mensen die vaak al zeer kwetsbaar zijn,” benadrukt minister De Croo.

Toegang tot kwalitatieve geneesmiddelen voor iedereen is een prioriteit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking: 22% van het Belgische Ontwikkelingssamenwerking inzake gezondheid gaat naar de aankoop van geneesmiddelen, wat het belang van dit akkoord beklemtoont. De engagementsverklaring maakt deel uit van de implementatie van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

"Het gebruik van kwaliteitsvolle geneesmiddelen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. In de omgeving waar de organisaties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking actief zijn, is naar schatting meer dan een kwart van de geneesmiddelen van slechte kwaliteit," bevestigt Alexander De Croo.

Het Belgisch initiatief zal de gezondheid beschermen van patiënten die genieten van programma's die gefinancierd worden door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Op langere termijn kan het tevens een halt toeroepen aan de stijgende antimicrobiële resistentie en een invloed hebben op de kwaliteit van geneesmiddelen die circuleren in de globale farmaceutische markt.

Met deze verbintenis is België de eerste bilaterale donor en de eerste lidstaat van de Europese Unie om een antwoord te bieden op het vraagstuk van de kwaliteit van geneesmiddelen. De goede praktijken van ons land worden door de andere lidstaten van de Europese Unie omschreven als innovatief en inspirerend.

De engagementsverklaring werd ondertekend door Minister De Croo, samen met:

 • L’Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger
 • L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
 • Artsen Zonder Vakantie Médecins Sans Vacances
 • La Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement
 • Benelux Afro Center
 • La Chaine de l’Espoir Belgique
 • La Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone
 • La Coopération Technique Belge
 • Damiaanactie Action Damien
 • Handicap International
 • L'Institut de Médecine Tropicale d’Anvers
 • Lumière pour le Monde
 • Médecins du Monde Dokters van de Wereld
 • Oxfam Solidarité
 • Memisa Belgique Memisa België
 • Vlaamse Interuniversitaire Raad
 • Vétérinaires Sans Frontières Dierenartsen Zonder Grenzen
 • Wereldsolidariteit Solidarité Mondiale & Mutualités Chrétiennes

 Verbintenis om de kwaliteit van farmaceutische producten te verzekeren (PDF, 3.65 MB)