Minister Reynders dient adviesvraag in over CETA

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dient de Belgische adviesvraag over de verenigbaarheid van het Investment Court System (ICS) met de Europese verdragen in bij het Europees Hof van Justitie. ICS is het hervormde geschillenbeslechtingsysteem tussen Staten en investeerders dat werd opgenomen in het economische en handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Op basis van een voorstel van Minister Reynders werd vanmorgen in het Overlegcomité een akkoord bereikt tussen de federale regering en de gefedereerde entiteiten.

Dit akkoord volgt op een principeakkoord dat het  Overlegcomité van 27 oktober 2016 bereikte over de ondertekening van CETA. Sinds december 2016 boog een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale regering en van de regeringen van de gefedereerde entiteiten, zich over het uitwerken van een voorstel tot vraag om advies.

ICS vormt een eerste stap naar de oprichting van een multilateraal Investeringshof dat, op termijn, de verantwoordelijke rechtsinstantie zal worden om conflicten tussen investeerders en staten te beslechten.

CETA zal in voorlopige werking treden op 21 september 2017. De bepalingen waarover België het Hof om advies vraagt zijn echter uitgesloten van de voorlopige uitvoering. Deze bepalingen zullen pas inwerking treden op het moment dat alle EU-lidstaten CETA hebben geratificeerd.

 Hier (PDF, 72.36 KB) vindt u verdere informatie over de Belgische vraag om advies.