Music For Life: Federale regering maakt 100.000 euro vrij voor mensenrechtenprojecten in Burundi en Tunesië

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakt in het kader van de Warmste Week 100.000 euro vrij. Het geld gaat naar een project ter ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel in Tunesië (Advocaten zonder Grenzen) en naar het verbeteren van jongerenrechten in Burundi (KIYO). Minister De Croo overhandigde de cheque deze ochtend aan Music For Life dat dit jaar is neergestreken op Domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke.

Advocaten zonder Grenzen zal de 50.000 euro gebruiken om de slachtoffers van mensenhandel in Tunesië beter te beschermen. De ngo zal dat doen door het opzetten van sensibiliseringscampagnes rond mensenhandel, de uitbouw van centra voor slachtoffers van mensenhandel en de opleiding van advocaten gespecialiseerd in mensenhandel.

 
Taboe

Alexander De Croo: “De beelden van CNN waarin Afrikaanse migranten in Libië als slaven worden verkocht, drukten ons onlangs nog met de neus op de feiten. Mensenhandel is een realiteit en het is ontzettend belangrijk dat we slachtoffers beter beschermen en helpen om voor hun rechten op te komen. Dat is precies wat Advocaten zonder Grenzen doet.


Slachtoffers van mensenhandel - vaak zijn het kinderen - zijn in Tunesië bijzonder kwetsbaar voor gedwongen arbeid, uitbuiting in het huishouden of prostitutie. Het land zette op wetgevend vlak de voorbije jaren dan wel belangrijke stappen vooruit, mensenhandel blijft er een taboe-onderwerp. De bevolking is slecht geïnformeerd over het onderwerp en slachtoffers aarzelen om te getuigen.

Onze bewustmakingscampagne is enkele maanden geleden van start gegaan en heeft intussen de mentaliteit van de mensen al kunnen doen veranderen. Deze extra steun laat ons toe om onze activiteiten nog te versterken: zo zullen we het fenomeen van mensenhandel in Tunesië in kaart brengen, kunnen we een documentaire realiseren, en gaan we ook een referentiewebsite bouwen,” zegt Chantal van Cutsem, algemeen directrice van ASF.

 
Mondige burgers

De andere 50.000 euro gaat naar een project van de ngo KIYO die in Burundi inzet op de sociaaleconomische empowerment van jongeren. “In Burundi leven meer dan 800.0000 kinderen in heel erg precaire omstandigheden. Door jongeren meer kansen te geven en op te leiden tot geschoolde werknemers, actieve ondernemers en mondige burgers, staan ze sterker in hun schoenen en kunnen ze actief bijdragen aan de opbouw van hun land,” aldus Alexander De Croo.


Concreet zal KIYO in acht wijken van Bujumbura en Gitega jongeren die op straat leven of uitgesloten zijn van het schoolsysteem, begeleiden en opleiden. Door hun technische vaardigheden en zelfvertrouwen te versterken, kunnen de jongeren een eigen toekomst uitbouwen en krijgen ze ook de kans om zich in hun buurt te engageren en bij te dragen aan een vreedzame wederopbouw van hun land waar de mensenrechten en de democratie zwaar onder druk staan.


Iris Bogaerts, Executive Director van KIYO: “Wij zijn zeer verheugd met de steun van minister De Croo voor ons project in Burundi. Hierdoor kunnen we de Burundese jongeren uitzicht bieden op het vinden van een job en hen een duwtje in de rug geven voor een betere toekomst, iets wat zowel deze jongeren als het hele land ten goede komt.

 
Mensenrechten centraal

België focust in zijn internationaal ontwikkelingsbeleid heel sterk op het verbeteren van de mensenrechten van kwetsbare groepen. Het is mooi dat we samen met Music For Life extra steun kunnen geven aan twee ngo’s die dit op het terrein in moeilijke omstandigheden waarmaken,” besluit Alexander De Croo.