“Over de VN spreken: dat doen we samen!”

Over de VN spreken: dat doen we samen

Koningin Mathilde en vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders namen vandaag in het Egmontpaleis in Brussel deel aan het jongerenevenement 'Over de VN spreken: dat doen we samen!'. Deze conferentie vond plaats naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties, die elk jaar op 24 oktober wordt gevierd.

120 leerlingen van vier klassen uit het Nederlandstalige en Franstalige middelbare onderwijs namen aan deze bewustmakingsdag deel. Ze deden activiteiten om het werk van de VN beter te begrijpen en om de rol die België daarin speelt te leren kennen. Via workshops over migratie, jongeren en duurzame ontwikkeling konden ze debatteren met mensen die op het terrein zijn geweest. Zo hebben ze het belang van de VN kunnen aanvoelen en dachten ze verder na over hun eigen rol en bijdrage.

De plenaire zitting ging van start met een videoboodschap van secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres, ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties. Tijdens de zitting luisterden de leerlingen naar getuigenissen van koningin Mathilde in haar functie als verdediger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG Advocate), van minister Reynders en van Barbara Pesce-Monteiro, directrice van het bureau voor het United Nations Development Programme in Brussel. Daarna mochten de leerlingen vragen stellen.

De koningin en de minister waren blij om de jongeren te ontmoeten. Want de toekomst van de wereld ligt in de handen van de jeugd.

België heeft altijd verdedigd dat rechtvaardige en efficiënte oplossingen voor werelduitdagingen alleen maar in een multilateraal kader kunnen worden gevonden. Daarom is ons land tevreden dat de VN in 2015 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen hebben goedgekeurd. Sindsdien gebruikt de internationale gemeenschap deze doelstellingen om armoede uit te roeien en om duurzame ontwikkeling te realiseren. De VN is de grootste multilaterale organisatie in de wereld.

Ons land is kandidaat voor een zetel als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2019-2020. Op die manier zou België een nog actievere rol binnen de organisatie kunnen spelen. België kan dan mee aan de tafel zitten als er beslissingen over vrede en veiligheid worden genomen. Ons land kan dan ook zijn mening geven, zijn ervaring delen, zijn prioriteiten op de voorgrond plaatsen en aan de verbetering van de werking van de VN meewerken.

Het jongerenevenement over de VN vandaag werd op initiatief van Didier Reynders georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in samenwerking met het Bureau van de Verenigde Naties in Brussel.