She Decides: Alexander De Croo en Beninese First Lady zitten samen over vrouwenrechten

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vandaag de Beninese First Lady Claudine Tallon ontvangen. Mevrouw Tallon brengt deze week een werkbezoek aan ons land in het kader van haar stichting Fondation Claudine Tallon die inzet op het verbeteren van de vrouwen- en kinderrechten in Benin. Vorige week nog organiseerden België, Benin en Senegal bij de Verenigde Naties in New York een high-level event rond het gebruik van digitale data voor een betere toegang tot familieplanning.
 
De ontmoeting tussen Alexander De Croo en Claudine Tallon is een uitloper van de She Decides-terreinzending van minister De Croo eerder dit jaar aan Benin en Senegal. Minister De Croo bezocht er toen een hele reeks projecten die inzetten op het verbeteren van de rechten van meisjes en vrouwen, in het bijzonder hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Op het programma stonden onder meer bezoeken aan initiatieven rond familieplanning, kraamhulp en seksuele voorlichting. Minister De Croo ging ook langs bij de pas opgerichte Fondation Claudine Tallon die inzet op het bevorderen van de vrouwen- en kinderrechten in Benin.
 
Alexander De Croo: “Tijdens mijn bezoek aan Benin was ik onder de indruk van het enthousiasme en de wil om vooruit te gaan, vooral bij de jongeren. Zij staan klaar om aan een betere toekomst te bouwen. Toegang tot goed onderwijs en respect voor hun rechten zijn dan cruciaal. Daarbij is de steun van de presidentsvrouw een belangrijk signaal. Duurzame ontwikkeling is enkel mogelijk wanneer meisjes en vrouwen dezelfde rechten hebben als jongens en mannen. Het is belangrijk dat dit vanuit het hoogste politieke niveau in Benin wordt onderschreven.”
 
Hele reeks bezoeken
De Beninese First Lady zal tijdens haar verblijf in België gesprekken voeren over het bevorderen van vrouwen- en kinderrechten. Zo staan onder meer werkbezoeken gepland aan Plan Belgium, Protos en de Koning Boudewijnstichting. Mevrouw Tallon zal ook het International Centre for Reproductive Health aan de Universiteit Gent bezoeken waar ze ontvangen wordt door professor Marleen Temmerman.  Daarnaast staat een ontmoeting gepland met Koningin Mathilde, erevoorzitter van UNICEF België en pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
 
Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen is een belangrijke prioriteit van het Belgisch internationaal ontwikkelingsbeleid, ook in de samenwerkingsprogramma’s met Benin. Zo ondersteunt België in Benin onder meer de UNICEF-campagne tegen kindhuwelijken en het seksueel voorlichtingswerk van het VN-bevolkingsfonds UNFPA.
 
Big data voor betere familieplanning
Vorige week nog organiseerden België en Benin, samen met Senegal, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een high-level event over het inzetten van big data voor een betere toegang tot familieplanning. Met Belgische steun start in Benin en Senegal een pilootproject waarbij op basis van big data en satellietinformatie de toegang van meisjes en vrouwen tot familieplanningsdiensten in kaart zal worden gebracht.
 
Het pilootproject zal geleid worden door een consortium dat bestaat uit twee Belgische universiteiten (Namen en Brussel) en het Belgische databedrijf Bluesquare. Bedoeling is een breed dataplatform te ontwikkelen dat ook in andere landen kan worden ingezet om de toegang tot familieplanning te verbeteren.