Maak van landbouwers in het Zuiden ondernemers. Nieuwe strategienota “Landbouw en Voedselzekerheid” voorgesteld

Weg van weinig productieve overlevingslandbouw naar duurzame ondernemingslandbouw. Dat is de kern van ‘Van overleven tot ondernemen’, de nieuwe strategienota Landbouw en Voedselzekerheid die vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo vandaag voorstelt. In de nieuwe strategienota gaat ook veel aandacht naar de versterking van de rol van de vrouw en de duurzaamheid van landbouw. 
 
De positie van landbouwers in het Zuiden versterken is de centrale ambitie van de nieuwe strategienota Landbouw en Voedselzekerheid. Met de nieuwe strategie wil het Belgisch internationaal ontwikkelingsbeleid de volgende jaren landbouwers met potentieel laten uitgroeien tot echte landbouwondernemers.
 
Alexander De Croo: “Afrika heeft een landbouwrevolutie nodig. Weg van weinig productieve overlevingslandbouw naar duurzame ondernemingslandbouwAlleen dat recept kan een duurzaam antwoord zijn op de hoge bevolkingsgroei en de snelle verstedelijking in Afrika. We moeten ons bevrijden van de idée fixe van de kleinschalige familiale landbouwer die te alle prijze moet kunnen blijven voortploegen, maar er niet eens in slaagt voldoende voedsel bijeen te brengen voor zijn eigen familie. Landbouwers moeten ondernemers worden, ook in het Zuiden.”
 
Concreet gaat in de nieuwe landbouwstrategie onder meer aandacht naar het bieden van technische bijstand en het vergemakkelijken van de toegang tot krediet, maar ook het uitbouwen van een lokale agro-voedingssector waar jongeren aan de slag kunnen. De nieuwe strategie bevestigt ook het belang van internationale en vooral regionale handel. “Het slaat nergens op dat landen in West-Afrika Europese landbouwproducten importeren die ze evengoed zelf kunnen produceren of afnemen van hun buurlanden,” aldus minister De Croo.

 
Gelijkheid van vrouwen

Ook het belang van gendergelijkheid en meer kansen voor vrouwen krijgt de nodige aandacht. Onderzoek toont aan dat de opleiding en positie van de vrouw gemiddeld tot 28% bijdraagt tot het optimaal gebruik van kwalitatieve voeding in de minst ontwikkelde landen. Vrouwen spelen een sleutelrol bij het streven naar voedselzekerheid en kwalitatieve voeding. Een hoger inkomen bij vrouwen heeft een positief effect op de voeding, gezondheid en opleiding van de kinderen. En laat ons niet vergeten: sterke, onafhankelijke vrouwen nemen ook familiale planning in handen.”

 
Belangrijke rol privésector

Bij de voorstelling van de nieuwe strategienota Landbouw en Voedselzekerheid doet minister De Croo ook een duidelijke oproep aan de Belgische privésector om de handen in elkaar te slaan. “De investeringsnoden zijn immens. Lokale overheden en donorlanden kunnen nooit zelf alle investeringen op tafel leggen. Daarom is het cruciaal dat de privésector mee aan boord komt. Zowel de lokale als de internationale privésector hebben hierin absoluut een rol van betekenis te spelen. Ook onze Belgische bedrijven.”
 
“Heel wat Belgische bedrijven zijn uiterst succesvol in het buitenland, maar ik zie ze nog te weinig in Afrika investeren. Bij deze lanceer ik dus een oproep aan de Belgische agro- en voedingsbedrijven om samen te investeren in duurzame Afrikaanse landbouw en voeding. Niet om grootschalige landbouwbedrijven van honderden hectaren monocultuur in te planten. Wel om samen met lokale ondernemers de handen in elkaar te slaan, kennis te delen en duurzame ondernemingslandbouw uit te bouwen.”
 
Klik  hier (PDF, 2.3 MB) om de strategienota Van Overleven tot Ondernemen. Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te lezen.