Strijd tegen hongersnood: Alexander De Croo kent 10,5 miljoen euro toe aan projecten Belgische humanitaire ngo’s

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft 10,5 miljoen euro humanitaire fondsen vrijgemaakt voor zes humanitaire projecten van Belgische ngo’s in Jemen, Oeganda, Zuid-Soedan en Nigeria. De steun kadert in de toezegging van minister De Croo om de giften aan de inzamelactie Hongersnood 12-12 te verdubbelen.
 
De voorbije maanden mobiliseerde Hongersnood 12-12 steun om de strijd tegen hongersnood in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië op te voeren. De inzamelactie was een initiatief van het Consortium 12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties. Na een projectoproep keurt Alexander De Croo nu op advies van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 10,5 miljoen euro aan humanitaire projecten goed. De middelen gaan naar het humanitaire werk van Oxfam, Caritas, Rode Kruis Vlaanderen/Croix Rouge de Belgique in Jemen, Oeganda, Zuid-Soedan en Nigeria. De humanitaire ngo’s kunnen met deze steun voedselhulp, proper water en sanitair voorzien in Oeganda, Zuid-Soedan, Jemen en Nigeria.  
 
Alexander De Croo: “Tijdens mijn terreinbezoek aan Zuid-Soedan en Oeganda heb ik met eigen ogen gezien dat de Belgische humanitaire organisaties belangrijk werk leveren, vaak in extreme omstandigheden. De Belgische regering wil hen in dit werk ondersteunen. De boeren beginnen hun velden in te zaaien. Als we hen nu ondersteunen, kunnen ze binnen enkele maanden voldoende oogsten voor het eigen gezin en een deel verkopen op de lokale markt. Op deze manier maken we mensen weerbaarder en minder afhankelijk van internationale donoren.”
 
Miljoenen mensen getroffen
De hongersnood in Zuid-Soedan, Nigeria, Jemen en Somalië is de zwaarste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Enkele weken geleden bracht minister De Croo nog een humanitair werkbezoek aan Zuid-Soedan. De VN schat dat in Zuid-Soedan 1,7 miljoen mensen  leven op de rand van hongersnood, zes miljoen mensen kampen er met ernstige voedselonzekerheid. Het land is ook getroffen door ernstige cholera-epidemie met het voorbije jaar al meer dan 17.000 cholera-gevallen. De minister bezocht ook Noord-Oeganda waar meer dan één miljoen Zuid-Soedanezen worden opgevangen en men experimenteert met nieuwe soorten van opvang waarbij vluchtelingen een stuk grond toegewezen krijgen dat ze zelf mogen bewerken.
 
De totale Belgische humanitaire hulp die rechtstreeks naar de vier getroffen landen gaat, is dit jaar 35 miljoen euro. Naast de toekenning van 10,5 miljoen euro aan de Belgische ngo’s maakte minister De Croo eerder dit jaar ook al 24,5 miljoen euro vrij voor de internationale humanitaire organisaties actief in de vier getroffen landen. Het werkelijke bedrag aan humanitaire hulp voor de hongersnood ligt nog hoger omdat België ook bijdraagt aan de algemene middelen en fondsen van de internationale humanitaire organisaties zoals bijvoorbeeld het VN-noodhulpfonds of het Internationale Rode Kruis. Ook van die steun vloeit een gedeelte naar de door hongersnood getroffen gebieden. In totaal voorziet België dit jaar 170 miljoen euro aan humanitaire hulp.