Voices4Development: jongeren in de bres voor duurzame ontwikkeling

Voices4Development

In Flagey in Brussel maakte SDG-ambassadeur HM Koningin Mathilde jongeren warm voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Aan de vooravond van de European Development Days - de jaarlijkse hoogmis van de Europese ontwikkelingswereld -  stond met Voices4Development het Flagey-concertgebouw volledig in het teken van de jonge generatie. Jongeren zijn een belangrijke speler om de 17 SDG’s van de Verenigde Naties te halen. Niemand minder dan HM Koningin Mathilde - zelf een van de 17 ambassadeurs voor de SDG’s - nam het initiatief voor deze eerste Voices4Development.

In haar openingstoespraak benadrukte de Koningin het belang van kwalitatief onderwijs en gezondheid als de hoekstenen van duurzame ontwikkeling: ‘Zonder kwalitatief onderwijs en gezondheid is er geen sprake van duurzame ontwikkeling.’ Ze richtte zich daarbij in het bijzonder tot het jongere publiek: ‘De European Development Days zijn een belangrijke opportuniteit voor jongeren om hun stem en hun ideeën over een meer welvarende en rechtvaardige wereld te laten horen. De toekomst behoort toe aan de jongeren en zij hebben een belangrijke rol in het bouwen ervan.’

Twee VN-jongerenvertegenwoordigers voegden daarbij de daad bij het woord en focusten in hun toespraak onder meer op de rol die ze voor zichzelf weggelegd zien: ‘Wij als jongeren moeten beleidsmakers wijzen op de verantwoordelijkheden die ze dragen bij de realisering van de SDG’s. Het is hun taak om in plaats van louter top-down ook bottom-up rekening te houden met de wensen van jongeren.’

Omdat muziek net als de 17 SDG’s een universele taal is die mensen met elkaar verbindt, voorzag VN-goodwill ambassadeur en singer-songwriter Ozark Henry de avond van enkele intrigerende muzikale intermezzo’s.

 
Ozark Henry

Voices4Development