70e verjaardag van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Vandaag vieren we de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders herhaalt het Belgische engagement voor de verdediging en bevordering van de mensenrechten wereldwijd.

Zeventig jaar na haar goedkeuring op 10 december 1948 in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, weerspiegelt de Verklaring nog altijd de gemeenschappelijke idealen die door alle burgers en landen verwezenlijkt moeten worden. Als fundament van universele waarden als gelijkheid, rechtvaardigheid en waardigheid blijft het document even relevant als zeventig jaar geleden. De universaliteit van de mensenrechten is de basis van de moderne internationale orde, een primaire verplichting voor alle staten. De Verklaring blijft het kompas dat België, zowel in ons binnenlands beleid als op het internationale toneel leidt naar een betere toekomst voor iedereen leidt.

In de afgelopen drie jaar is ons land voortdurend betrokken geweest bij de Mensenrechtenraad van de VN en heeft het zich voor tal van onderwerpen ingezet, zoals de strijd tegen straffeloosheid, de naleving van de mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme of de bevordering van de participatie van maatschappelijke organisaties en verenigingen. Ons land heeft zich ook ingezet voor de bescherming en versterking van de instellingen die de mensenrechten op het terrein opvolgen. Die instellingen zijn de Mensenrechtenraad, het Hoge Commissariaat van de VN voor de Mensenrechten en regionale organisaties zoals de Raad van Europa en de Afrikaanse Unie. Aan het einde van zijn mandaat als lid van de VN-Veiligheidsraad wil België zijn inspanningen als waarnemend lid voortzetten.

Vanaf januari volgend jaar tot eind 2020 zal België zich als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad inspannen om de verdediging van de mensenrechten bovenaan de internationale agenda te houden. Vrede en veiligheid vereisen, net als ontwikkeling, respect voor de fundamentele rechten van elk individu.

2019 is ook het jaar van de dertigste verjaardag van de goedkeuring van het Tweede Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat de afschaffing van de doodstraf beoogt. Het recht op leven, vastgelegd in artikel 3 van de Verklaring, is een fundamentele voorwaarde voor alle andere rechten die daarin zijn vastgelegd. Met deze overtuiging in het achterhoofd zal ons land, samen met de Europese Unie, van 26 februari tot 1 maart 2019 in Brussel het zevende wereldcongres tegen de doodstraf organiseren.