Aanwerving van stagiairs voor de buitenlandse carrière bij de FOD Buitenlandse Zaken

Op 15 januari 2018 (datum onder voorbehoud) lanceert Selor opnieuw de selectieprocedure voor stagiairs van de buitenlandse carrière (m/v/x) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Deze procedure wordt zowel voor de Nederlandstalige (ANG17353) als voor de Franstalige kandidaten (AFG17302) georganiseerd. Meer info over de planning van de selectieprocedure en de inhoud van proeven zal beschikbaar zijn op de website van Selor vanaf 15 januari 2018.  

Kandidaten met een masterdiploma die ook aan de andere deelnemingsvoorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure. (Meer info vindt u in het KB - Statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière - PDF).

 
De kennis van het Frans als deelnemingsvoorwaarde

Een van de deelnemingsvoorwaarden voor deze selectie is de kennis van het Frans (Niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Concreet wil dit zeggen dat als u wilt deelnemen aan deze selectie, u een taalcertificaat artikel 14 tweede lid dat de kennis van het Frans aantoont, nodig hebt. 

  • Ofwel hebt u dit certificaat al in uw Mijn Selor-account. In dat geval moet u zich niet inschrijven voor deze taaltest.
  • Ofwel hebt u - naast uw masterdiploma - een Franstalig diploma van secundair, hoger of universitair onderwijs. Laad dit diploma op in uw Mijn Selor-account en contacteer de taaldienst (simon.vandermeir@bosa.fgov.be) voor de uiterste inschrijvingsdatum 5 februari 2018.
  • Als u geen taalcertificaat of een Franstalig diploma hebt, raden we u aan om nu al het nodige te doen om het taalcertificaat artikel 14 tweede lid te behalen. De taaltest omvat drie modules (luisteren, lezen en spreken), waarvoor u twee keer bij Selor moet langsgaan.
    • Voor het eerst gedeelte (pc-gestuurde modules lezen en luisteren) moet u ten laatste op 5 februari 2018 zelf via uw Mijn Selor-account (Mijn taaltesten) een datum te kiezen om de test ‘Stagiaires Buitenlandse Carrière - Art.14 alinea 2’ af te leggen. Er zijn testsessies voorzien vanaf januari tot begin maart. Als u vrijgesteld bent voor dit pc-onderdeel, raadpleeg dan het tweede deel hieronder. Raadpleeg de FAQ als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van artikel 14, tweede lid.
    • Tweede gedeelte (“spreken” via een mondelinge test). Indien u geslaagd of vrijgesteld bent voor het pc-gestuurde gedeelte, dient u binnen de 10 dagen na het afleggen van de pc-test contact op te nemen met onze taaldienst door een mail te sturen naar simon.vandermeir@bosa.fgov.be met als onderwerp: “ANG17353, artikel 14, tweede lid, FR”. De taaldienst zal uw inschrijving voor de mondelinge taaltest via mail bevestigen.

-> Wacht niet tot het laatste ogenblik om u in te schrijven voor de testen, want u loopt dan het risico dat er voor de laatste dagen geen plaats meer is.

 
De kennis van het Engels

We herinneren u er ook aan dat kandidaten, naast het taalcertificaat van kennis van het Frans, een goede kennis van het Engels moeten hebben.

Tijdens de selectieprocedure zal het niveau van het Engels worden getest (voor twee vaardigheden) op niveau C1 via een schriftelijke test en een mondelinge test, beide testen zijn eliminerend.

 
Meer info

U vindt vanaf 15 januari 2018 meer informatie over de selectieprocedure in de functiebeschrijving op de website van Selor.

Ondertussen vindt u via deze link de antwoorden op de meest gestelde vragen over deze selectie.