Adellijke gunsten en eretekens

Adellijke gunsten

Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 10 juli 2018 de volgende adellijke gunsten verleend:

  • vergunning van de persoonlijke titel van barones aan mevr. Ingrid DE JONGHE, mevr. Diane HENNEBERT, mevr Yvonne L’HOEST en mevr. Carla MOLENBERGHS.
  • vergunning van de persoonlijke titel van baron aan dhr. Hugo NYS dhr. Joannus, gezegd Jean-Pierre SCHENKELAARS en dhr. Pieter TIMMERMANS.
  • vergunning van de persoonlijke titel van ridder aan dhr. Jean-Claude VANDEN EYNDEN

 
Eretekens

Op voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van  10  juli 2018 de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003:

  • Grootofficier in de Kroonorde: dhr. Marc BOOGAERTS en dhr. Luc CORTEBEECK
  • Commandeur in de Leopoldsorde: dhr. Bart DE STROOPER, mevr. Marie LAGA en dhr. Steven LAUREYS
  • Commandeur in de Kroonorde: Prinses Antoinette de MERODE, Baron Elie-François DUESBOURG, mevr. Marie GILLAIN, mevr. Marie-Laure JONET, mevr. Christine JORIS, dhr. Lucas PAIRON, dhr. Eddy VAN BELLE.