Alexander De Croo en Didier Reynders over de tijdelijke sluiting van Virunga

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders betreuren de verslechterde veiligheidssituatie die de tijdelijke sluiting van Nationaal Park Virunga in Oost-Congo heeft veroorzaakt. De sluiting van Virunga betekent een zware slag voor de regio waar zo’n vier miljoen mensen wonen. Het Nationaal Park Virunga is een uniek ecosysteem waar biodiversiteit, sociale en economische ontwikkeling van de omwonenden en het stabiliseren van de regio hand in hand gaan. Virunga stelt in totaal 3.000 mensen tewerk. Het park is de grootste werkgever van Noord-Kivu. Vorig jaar bezochten een recordaantal van 10.000 toeristen het park.
 
De Belgische ontwikkelingssamenwerking is al jaren een actieve donor en ondersteunt een hele reeks projecten in en rond het Nationaal Park Virunga. Zo co-financiert België onder meer voor een bedrag van 3,5 miljoen euro een project, uitgevoerd door de Europese Commissie, dat het beheer van de bossen in DRC wil verbeteren. De Belgische financiering wordt aangewend voor de professionalisering van de parkwachters van Virunga. Ons land steunt ook de bouw van een hydro-elektrische centrale aan de noordelijke grens van Virunga (3,4 miljoen euro) die moet bijdragen aan de sociale en economische ontwikkeling van de stad Lubero.
 
De aanwezigheid van gewapende groepen, de illegale exploitatie van mijnen en houtskool, illegale visvangst en wildstroperij bedreigen echter al jaren het park en de omwonenden.
 
De ministers hopen dat de activiteiten die België ondersteunt, kunnen worden verdergezet. Ze hopen ook dat spoedig een oplossing wordt gevonden om de veiligheid in en om het park te verbeteren. Dat is niet enkel belangrijk voor het toerisme en de inkomsten die daaruit voortvloeien. Het is ook van belang voor de bescherming van de unieke biodiversiteit van Virunga, de ontwikkeling van de lokale economie rond het park en de leefsituatie van de vier miljoen omwonenden.