Alexander De Croo investeert 12 miljoen in partnerschap met duurzame ondernemingen

Belgische ontwikkelingssamenwerking en Koning Boudewijnstichting lanceren permanente projectoproep voor nieuw Business Partnership Facility ‘Entreprises for SDGs’

De brug slaan tussen ondernemers, ngo’s en academici in Europa en ontwikkelingslanden om samen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen waar te maken. Dat is de essentie van een nieuw Business Partnership Facility, een steunprogramma dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de Koning Boudewijnstichting lanceren. Vicepremier en minister van Financiën en Internationale Ontwikkeling Alexander De Croo maakt daarvoor de volgende vijf jaar in totaal 12 miljoen euro vrij.

De nieuwe Business Partnership Facility zal steun geven aan ondernemersprojecten die samen met niet-gouvernementele organisaties en de academische wereld inzetten op minstens een van de Duurzame Ontwikkelingsdoestellingen (SDGs). Dat zijn de zeventien doelstellingen van de Verenigde Naties die tegen 2030 extreme armoede willen bannen en onze wereld duurzamer maken. Die ambitie kan enkel worden waargemaakt wanneer ook ondernemers en privébedrijven mee aan de kar trekken.

Minister De Croo, de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de Koning Boudewijnstichting lanceren de eerste projectoproep voor ‘Entreprises for SDG’s’ in de marge van een Ronde Tafel van Koningin Mathilde bij het VBO waarbij ze met bedrijven in gesprek gaat over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De Ronde Tafel is het sluitstuk van een reeks bedrijfsbezoeken en rondetafelgesprekken van Koningin Mathilde het voorbije jaar, waar ze in gesprek ging met bedrijven die het Belgisch SDG Charter hebben ondertekend.

Positieve vernieuwing
De doelstelling van het nieuwe financieringsprogramma is om samen de risicovolle startperiode te overbruggen en op termijn te komen tot een commercieel leefbare onderneming. Tegelijk moeten projecten ook positieve vernieuwingen op sociaal, economisch en ecologisch vlak tot stand brengen die de lokale bevolking ten goede komen.

Alexander De Croo: “Heel wat Belgische bedrijven staan klaar om de Sustainable Development Goals mee te omarmen. Dat is een goede zaak. Want de privésector heeft heel wat expertise en middelen in huis om een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de SDGs. Dat is goed voor het ontwikkelingsbeleid, maar ook goed voor de bedrijven zelf. Want bedrijven die duurzame ontwikkeling omarmen zijn sterkere bedrijven.”

Privésector betrekken
De Koning Boudewijnstichting van haar kant verheugt zich over deze nieuwe vorm van samenwerking met de overheid, omdat hier de lijn wordt doorgetrokken waar de Stichting al lang in gelooft: de privésector betrekken in partnerschap met anderen, en vertrouwen geven aan lokale partners die hun verantwoordelijkheid willen opnemen.

De KBS heeft een jarenlange ervaring met het beheren van oproepen in alle onafhankelijkheid en met de nodige souplesse, een vrij unieke know-how in ons land. Deze oproep zal ook voor haar een nieuwe kans bieden om bijkomende kennis op te doen over goede handelswijzen om met bedrijven – Belgische, Europese én uit de landen in ontwikkeling – aan de SDGs te werken.

Concreet komen er twee oproepen per jaar, waarvan de eerste op 12 december wordt gelanceerd: partnerschappen kunnen nu hun kandidatuur voor steun indienen op www.kbs-frb.be/EnterprisesForSDGs. In het voorjaar zal een onafhankelijk selectiecomité deze beoordelen. De steun kan tussen 50.000 en 200.000 euro bedragen maar beloopt maximaal een verdubbeling van de eigen financiële inbreng van de partners in hun project. Er is jaarlijks een budget van ongeveer 2 miljoen euro (11,5 miljoen voor vijf jaar); hoeveel projecten steun krijgen, zal dus afhangen van de grootte van de dossiers.