Alexander De Croo ondertekent nieuw samenwerkingsprogramma met Guinee

Diené Keita & Alexander De Croo

Vicepremier en minister van Internationale Ontwikkeling Alexander De Croo heeft vandaag in Brussel een nieuw vijfjarig samenwerkingsprogramma ondertekend met de Republiek Guinee. België en Guinee zullen de volgende jaren samen inzetten op een versterking van ondernemerschap, vrouwenrechten en vorming. Na het succesvol indijken van de ebolacrisis is Guinee sinds 2015 een nieuw partnerland van het Belgisch Ontwikkelingsbeleid.

Minister De Croo formaliseerde de nieuwe samenwerking samen met de Guineese minister van Samenwerking en Afrikaanse Integratie, dr. Diené Keita. Na de ebolacrisis werd Guinee in 2015 een nieuw partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Een eerste samenwerkingsprogramma van 15 miljoen euro werd opgestart in 2016 en eindigt in 2019.

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Internationale Ontwikkeling: “Dit nieuwe samenwerkingsprogramma met Guinee is volledig geënt op de nieuwe aanpak van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Door het versterken van het economisch weefsel en door meer kansen voor vrouwen zorgen we er vooral voor dat Guinee op middellange termijn steeds meer op eigen benen kan staan. Dat moet de ambitie zijn van elke interventie die we als België doen.”

 
Ondernemerschap en vrouwenrechten

Het nieuwe structurele samenwerkingsprogramma loopt van 2019 tot 2023 en omvat 45 miljoen euro. De nieuwe samenwerking focust op twee grote pijlers:

  1. ondersteuning van ondernemerschap in de landbouw en in steden, met especifieke aandacht voor vrouwelijk ondernemerschap;
  2. seksuele en reproductieve rechten.

Met het akkoord stemmen de Belgische en Guineese regering de sociaaleconomische ontwikkelingsvisie van Guinee en de prioriteiten van het Belgisch ontwikkelingsbeleid volledig op elkaar af. Het Belgisch beleid is met name gericht op het versterken van inclusieve economische groei en het verstevigen van de mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de rechten van vrouwen en meisjes.

Het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel staat in voor de uitvoering en de ontwikkeling van het programma, in samenwerking met het Guineese Ministerie voor Ontwikkeling en Afrikaanse Integratie. De focus ligt op de geografische as van de steden Conakry, Kindia en Mamou.

 
Ondernemerschap in de landbouw en in steden

De pijler ondernemerschap richt zich op ondernemers en landbouwondernemingen die actief zijn in de waardeketens ananas, aardappel en mango. De doelstelling is om 12.000 nieuwe, beter betaalde banen te creëren, waarvan meer dan 40% voor vrouwen. In de stedelijke centra van Conakry, Kindia en Mamou wordt gestreefd om de economische, technische en sociale prestaties van 150 bestaande bedrijven op te krikken in verschillende inclusieve groeisectoren, gaande van energie, ICT tot landbouw en de bouw. Door bijkomend en gericht de concurrentiekracht van vrouwelijke ondernemers te stimuleren, beoogt het programma een stijging van hun netto-inkomen met 50%.

 
Seksuele en reproductieve rechten

‘She Decides’, de promotie van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, is de tweede pijler van het nieuwe programma. De economische empowerment van vrouwen en jongeren is daarbij nauw verbonden met hun sociale emancipatie en de bevordering van hun seksuele en reproductieve rechten, het doel van deze interventie.

Om de twee grote pijlers van het samenwerkingsprogramma, ondernemerschap en vrouwenrechten, te ondersteunen is ook een luik ‘vorming, studie en expertise’ voorzien.