België betaalt voortaan belastingen in partnerlanden Guinée en Rwanda

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo ondertekent vandaag in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York twee nieuwe algemene samenwerkingsovereenkomsten met partnerlanden Guinée en Rwanda. De overeenkomsten concretiseren onder meer het engagement van België om voortaan in onze partnerlanden heffingen te betalen op invoer en lokale aankoop van goederen en diensten.

De nieuwe algemene samenwerkingsovereenkomsten tekenen het kader uit van de lopende en toekomstige samenwerking met partnerlanden. Dat is nodig door de belangrijke hervormingen die de Belgische ontwikkelingssamenwerking de voorbije jaren doormaakte. Zo ging vorig jaar het nieuw Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel van start. Ook de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking werden de voorbije jaren flink bijgestuurd.

Voortaan staan het versterken van mensenrechten en het werken aan duurzame en inclusieve economische groei centraal in de Belgische aanpak die helemaal in het verlengde ligt van de Sustainable Development Goals. Ook gaat meer aandacht naar de rol van de privésector en naar digitalisering als hefboom voor ontwikkeling. Het is de bedoeling om met alle veertien partnerlanden een nieuwe algemene samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Voortaan belastingen betalen
De nieuwe algemene samenwerkingsovereenkomsten bevatten ook een belangrijke passage over het betalen van belastingen in het partnerland. België engageert zich om voortaan af te zien van de gebruikelijke vrijstelling op invoer en lokale aankoop van goederen en diensten waarvan donorlanden klassiek genieten.

Deze beslissing past in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en sluit aan bij het Addis Tax Initiative, in 2015 gelanceerd in Addis Abeba tijdens de VN-conferentie Financing for Development. De uitbouw van solide belastingsystemen is voor landen in ontwikkeling een belangrijke voorwaarde om op termijn hun eigen ontwikkeling te financieren. Met deze beslissing ondersteunt België het fiscaal beleid en de mobilisatie van belastinginkomsten in partnerlanden.