België blijft zich voor bevolking van Democratische Republiek Congo inzetten

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo hebben achter gesloten deuren aan de Kamercommissie Buitenlandse Zaken van het federale parlement het Belgische beleid voor de Democratische Republiek Congo (DRC) toegelicht.

De ministers zijn bezorgd over de mensenrechtensituatie in de DRC en over de veiligheidssituatie in verschillende provincies van het land. Ze veroordelen het optreden van de ordediensten tegen de bevolking op 31 december en ze roepen op tot een onafhankelijk onderzoek, ook naar de individuele verantwoordelijkheden. Ze zijn ervan overtuigd dat alleen geloofwaardige verkiezingen een uitweg kunnen bieden, want er is al meer dan één jaar verstreken sinds het einde van de Grondwettelijke mandaten in de DRC. De maatregelen uit het Oudejaarsakkoord van 2016, die bedoeld waren om de spanning te doen afnemen en de democratische ruimte te openen, moeten dringend worden uitgevoerd. De ministers beklemtonen dat er politieke wil nodig is om naar correcte verkiezingen te gaan. Ze zeggen dat België bereid is om bij te dragen tot eerlijke en transparante verkiezingen.

Door de toenemende humanitaire noden en de gewijzigde politieke situatie drong zich een fundamentele herziening van onze samenwerking op. Concreet is besloten een reeks interventies stop te zetten die rechtstreeks via de Congolese overheid zouden gebeuren. Het gaat in totaal om 25 miljoen euro aan initiatieven die nog niet werden ondertekend of die eerder al voorlopig waren opgeschort. België wil echter zijn solidariteit met de Congolese bevolking versterken en zal daarom de vrijgekomen middelen aanwenden voor humanitaire hulp en andere initiatieven die inspelen op de meest acute noden van de bevolking.

Zo zal de humanitaire hulp aan de DRC dit jaar worden verhoogd tot 25 miljoen euro. Daarnaast wordt gestreefd om meer met niet-gouvernementele organisaties te werken. Ook zal Enabel, het nieuwe Belgische ontwikkelingsagentschap, de opdracht krijgen om plaatselijke Congolese maatschappelijke organisaties te ondersteunen op het vlak van mensenrechten en politieke vrijheden. Ten slotte zal een nieuw bilateraal samenwerkingsprogramma met de Congolese overheid pas kunnen worden afgesloten zodra er geloofwaardige verkiezingen plaatsvinden, op basis van principes van goed bestuur.

België blijft een geëngageerde partner van de Democratische Republiek Congo. Hoewel het niet altijd eenvoudig is, blijft ons land in contact met alle partijen: meerderheid, oppositie en samenleving. De ministers zullen Congo op de Europese internationale agenda blijven plaatsen, ook om aandacht te vragen voor de humanitaire behoeften van de bevolking. Ze zullen ook overleg blijven plegen met internationale partners en landen uit de regio.