België investeert meer dan 9 miljoen euro aan humanitaire hulp in de regio rond het Tsjaadmeer

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo herbevestigt de Belgische humanitaire hulp aan de regio van het Tsjaadbekken. In de marge van de Conferentie op Hoog Niveau over het Tsjaadmeer in Berlijn, geeft de Minister aan dat België dit jaar meer dan 9 miljoen euro investeert in de regio waar 11 miljoen mensen nood hebben aan humanitaire hulp om te overleven.

Vandaag en morgen vindt in Berlijn de Conferentie op Hoog Niveau over het Tsjaadmeer plaats. In dit kader, heeft België zijn steun aan de humanitaire respons in de regio herbevestigd. Dit jaar zal ons land 9.749.835 euro humanitaire hulp verlenen via de Belgische ngo’s Caritas International, Oxfam België, Dokters van de Wereld, Dierenartsen Zonder Grenzen, Handicap International en het Rode Kruis België, en aan het Hoog-Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, UNICEF en het Wereldvoedselprogramma.

10 jaar crisis
De humanitaire noodsituatie in het Tsjaadbekken is een van de grootste ter wereld. Dit jaar hebben er ongeveer 11 miljoen mensen hulp nodig om te kunnen overleven. Het conflict in het Tsjaadbekken, veroorzaakt door Boko Haram, duurt nu al bijna 10 jaar en heeft geleid tot het verdwijnen van levensmiddelen, enorme volksverhuizingen en frequente schendingen van de mensenrechten.

Sectoren die gefinancierd worden via Belgische humanitaire partners richten zich op de ondersteuning van de meest kwetsbaren in Nigeria, Tsjaad en Niger. Dit gebeurt door burgers beter te beschermen en door de weerbaarheid van de bevolking te verhogen zodat ze eventuele schokken beter kunnen opvangen en zich op lange termijn kunnen aanpassen.

Meerdere projecten zijn ook gericht op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om beter te kunnen reageren op humanitaire uitdagingen, meer bepaald op problemen van bereikbaarheid (UNICEF: ontwikkeling van een alarm- en informatiesysteem via mobiele communicatie in het noorden van Nigeria), de spanningen tussen vluchtelingen en leden van het onthaalcomité (UNHCR: installaties op zonne-energie voor waterpompen in vluchtelingenkampen in Tsjaad) en de behoefte aan betere technologieën voor mijnopruiming (Handicap International: gecombineerd gebruik van drones, nieuwe detectiemethoden en een mobiele interface voor gegevensverzameling).

Link tussen humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking
Gezien de chronische en langdurige aard van de noden, heeft België de regio rond het Tsjaadmeer ook geselecteerd voor transitionele hulp die de link maakt tussen humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Er werd dan ook een oproep gelanceerd voor een project ter financiering van acties die de socio-economische integratie van jongens en meisjes ondersteunen voor een totaalbedrag van ongeveer drie miljoen euro. Op die manier wil België beantwoorden aan de onmiddellijke noden van de allerzwaksten, maar tegelijkertijd ook investeren in die gemeenschappen om hen perspectieven te bieden op een betere toekomst. Tot slot zal de Belgische gouvernementele samenwerking met Niger in de loop van de komende twee jaar, minstens 32 miljoen euro besteden aan structurele ontwikkelingsprojecten in dit land.