België verdubbelt bijdrage aan Internationaal Comité van het Rode Kruis

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vandaag in een onderhoud met Rode Kruis voorzitter Peter Maurer de verdubbeling van de Belgische bijdrage aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) toegezegd. De komende drie jaar zal België in totaal 25,5 miljoen euro bijdragen aan de algemene werking van het ICRC. Voor specifieke conflictgebieden reserveert België bijkomende middelen.
 
Minister De Croo loofde tijdens het telefonisch onderhoud met Peter Maurer ook het werk van het ICRC en zijn medewerkers, die vlak bij de frontlinies van conflictzones aan het werk zijn. Het ICRC promoot en beschermt het internationaal humanitair recht dat steeds meer met voeten wordt getreden.
 
Verdediging internationaal humanitair recht
Alexander De Croo: “Burgers in conflictgebieden worden willekeurig aangevallen en gemeenschappen worden uitgehongerd. Hulpgoederen voor slachtoffers mogen niet in beslag worden genomen door strijdende partijen. In tijden van oorlog gelden de regels van de Conventie van Genève. Het Internationale Rode Kruis Comité (ICRC) ziet erop toe dat deze regels worden gerespecteerd en biedt tegelijk hulp aan burgers in conflictgebieden.
 
Pioniersrol humanitaire innovatie
Alexander De Croo en Peter Maurer bespraken ook het belang van humanitaire innovatie. Zowel België als het ICRC spelen op dat vlak een pioniersrol. Complexe en langdurige conflictsituaties stellen de klassieke hulpmethodes op de proef. Tegelijk hebben steeds meer mensen toegang tot het internet, ook in conflictgebieden. Dit stelt de slachtoffers van humanitaire crisissen beter in staat hun noden kenbaar te maken. Het ICRC is een van de eerste grote humanitaire organisaties die inspeelt op deze digitale omwenteling. 
 
Alexander De Croo: “België moedigt al jaren humanitaire innovatie aan. Door te innoveren kunnen we meer levens redden. Het ICRC heeft die boodschap goed begrepen. Data-analyse uit conflictgebieden laat meer preventieve en gerichte humanitaire actie toe, en software voor gezichtsherkenning stelt families in staat om sneller vermiste personen op te sporen. Op al die vlakken levert ICRC baanbrekend werk.
 
Allereerste Humanitaire Impact Bond
België en het ICRC hebben al jaren een sterk partnerschap op het vlak van innovatie. Zo lanceerden ze vorig jaar samen de allereerste Humanitaire Impact Bond voor de bouw van revalidatiecentra in Nigeria, DRC en Mali.
 
Het ICRC wordt wereldwijd erkend voor zijn humanitair werk in conflictgebieden, voornamelijk op het vlak van bescherming van de bevolking, voedselhulp en gezondheidszorg. Door de strikte toepassing van de humanitaire principes heeft het ICRC vaak toegang tot gebieden waar geen andere humanitaire actor nog komen kan.