België verhoogt UNRWA-bijdrage zodat scholen na zomervakantie heropenen

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft beslist om bijkomend 4 miljoen euro humanitaire hulp toe te kennen aan UNRWA, het VN-agentschap dat instaat voor humanitaire hulp aan de meer dan 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. Met deze extra steun bedraagt de Belgische hulp aan UNRWA dit jaar in totaal meer dan 11 miljoen euro. Met deze steun wenst België dat de UNRWA-scholen voor meer dan een half miljoen Palestijnse kinderen na de zomervakantie opnieuw hun deuren openen.

Alexander De Croo: “Het recht op kwalitatief onderwijs voor ieder kind is voor België van cruciaal belang. Scholen niet heropenen omwille van een gebrek aan middelen is voor ons geen optie. Met deze bijkomende middelen hopen we dat UNRWA een oplossing kan vinden zodat elk Palestijns kind in Gaza, de Westbank, Jordanië, Libanon en Syrië binnen enkele weken terug naar school kan.”

Verminderde financiering van UNRWA en toegenomen armoede en kwetsbaarheid van de Palestijnse vluchtelingen heeft geleid tot een groot tekort aan middelen. Daardoor dreigen UNRWA-scholen na de zomervakantie de deuren gesloten te houden voor meer dan een half miljoen Palestijnse kinderen die naar UNRWA scholen gaan. Naast het openhouden van scholen pleit België er ook voor dat UNRWA onverminderd blijft investeren in familieplanning en gendergelijkheid. De keuzevrijheid van meisjes en jonge vrouwen inperken kan nooit leiden tot een duurzame uitweg uit de huidige crisis, wel in tegendeel.

Veruit belangrijkste donor
België erkent dat UNRWA dankzij hervormingen de financieringskloof heeft kunnen verkleinen. De komende maanden en jaren dient UNRWA zich nog meer te concentreren op kernactiviteiten zoals onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast moet gezocht worden naar synergiën met andere actoren die een antwoord kunnen bieden op de noden van de Palestijnse vluchtelingen.

België is samen met andere Europese lidstaten en de Europese Commissie veruit de grootste donor van UNRWA.