België verhoogt zijn steun voor vrede en veiligheid in Mali

Sahel, en vooral Mali, blijft een van de prioriteiten van het Belgische buitenlandbeleid. Ons land zet zich op verschillende manieren in voor de regio. Vandaag heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders besloten om twee miljoen euro toe te kennen aan het trustfonds van de Verenigde Naties (VN) voor vrede en veiligheid in Mali.

Deze nieuwe Belgische financiering ondersteunt de herstructurering van het Malinese veiligheids- en defensieapparaat in Noord- en Midden-Mali, met de hulp van de MINUSMA-politie-component (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Met dit geld kunnen de Malinese strijdkrachten uitgerust worden met niet-dodelijke militair materiaal, zodat ze zich in de best mogelijke omstandigheden voor de lokale bevolking kunnen inzetten. Er zijn ook opleidingen gepland, bijvoorbeeld over de naleving van de mensenrechten. Bovendien wordt de invoering van een buurtpolitie, die aan de zijde van de Malinese bevolking zal opereren, sterk aangemoedigd. Bij al deze projecten zal speciale aandacht gaan naar de rol en de bijdragen van vrouwen.

MINUSMA speelt een essentiële rol bij de handhaving van vrede en stabiliteit in Mali, en in de hele Sahel. De VN-vredesmacht kan dan ook op internationale steun rekenen. België hanteert een globale aanpak in Mali, die zowel diplomatie, ontwikkeling als veiligheid omvat. Zo wil ons land een antwoord bieden op de uiteenlopende uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd.

De relatie tussen België en Mali werd begin dit jaar versterkt toen ons land de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in de hoofdstad Bamako tot een echte ambassade opwaardeerde.

Nadat ons land bijna twee jaar de Europese militaire opleidingsmissie van het Malinese leger (EUTM) en de militaire component van MINUSMA heeft geleid, zal het ook in de toekomst blijven ijveren voor vrede en ontwikkeling in Mali, via de Belgische zetel in de VN-Veiligheidsraad vanaf januari volgend jaar.

België levert voor de tweede keer een bijdrage aan het trustfonds van de VN voor vrede en veiligheid in Mali. In juli gaf ons land al 1 miljoen euro steun voor gerechtigheid en nationale verzoening in kader van het Vredesakkoord.

MINUSMA: https://minusma.unmissions.org
Belgische Ambassade in Bamako: https://mali.diplomatie.belgium.be