België verkozen in de Veiligheidsraad: de Belgische geloofwaardigheid wordt beloond!

De Belgische regering is verheugd over de verkiezing van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Vanaf 1 januari zal ons land voor de zesde keer in zijn geschiedenis zetelen als niet-permanent lid. Ons land zal deze belangrijke verantwoordelijkheid gedurende 2 jaar (2019-2020) op zich nemen, samen met Duitsland, Zuid-Afrika, de Dominicaanse Republiek en Indonesië en de tien andere leden van de Veiligheidsraad.

Het motto van onze campagne was "De consensus opbouwen. Voor vrede ijveren". Een motto dat diep in ons DNA verankerd is, namelijk het bouwen van bruggen tussen landen, tussen gemeenschappen, tussen groepen en het zoeken naar compromissen, hoe moeilijk die ook mogen zijn, en naar oplossingen die alle partijen tevreden kunnen stellen.

België treedt toe tot de Veiligheidsraad op een keerpunt, op een moment waarop multilateralisme niet langer voor iedereen vanzelfsprekend lijkt en zelfs door sommigen in vraag wordt gesteld. Dit terwijl onze planeet wordt geconfronteerd met vele mondiale uitdagingen, waaronder de klimaatverandering, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de strijd tegen het terrorisme, de illegale migratie, ... Op de agenda van de Veiligheidsraad staan ernstige crisissen die niet kunnen worden opgelost zonder een gezamenlijk antwoord van de internationale gemeenschap. Er zullen aanzienlijke inspanningen nodig zijn om in deze talrijke kwesties een consensus op te bouwen en actie te ondernemen voor vrede. België is klaar om deze uitdaging aan te gaan en zal dat met enthousiasme en overtuiging doen.

Met deze verkiezing komt er een einde aan een campagne waarvoor heel onze diplomatie zich heeft ingezet en die werd gedragen door alle leden van de federale regering. Ook bij de uitoefening van dit mandaat opteert België voor een “globale aanpak”, waarbij alle middelen op het gebied van diplomatie, defensie en ontwikkelingssamenwerking zullen worden gebundeld om bij te dragen aan de “bestendiging van de vrede”, waartoe de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft opgeroepen.

Charles Michel, eerste minister:
"Dit zeer fraaie resultaat is de beloning voor bijna 4 jaar diplomatieke inspanningen op alle niveaus. Deze verkiezing bevestigt de geloofwaardigheid, efficiëntie en professionaliteit van onze diplomatie, die erin is geslaagd maar liefst 181 lidstaten ervan te overtuigen ons hun stem te geven.  Die ze heeft overtuigd van de ernst van onze kandidatuur. Die ze ervan heeft overtuigd dat we bereid zijn om onze internationale verantwoordelijkheid weer op te nemen".

Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking
Minister De Croo, die ook verantwoordelijk is voor humanitaire zaken, geeft aan dat België veel aandacht besteedt aan het respect voor het internationaal humanitair recht, de mensenrechten en de genderkwesties. “Het lot van burgers die lijden in conflicten, in het bijzonder vrouwen en kinderen, moet de eerste bekommernis zijn van de VN-Veiligheidsraad," zo verklaarde hij.

Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken:
“Bij de uitoefening van dit mandaat zal België erover waken dat het een constructieve, betrouwbare en open partner is binnen de Raad en voor de hele internationale gemeenschap. De geest van dialoog die ons gedurende heel de campagne heeft geleid, zal tijdens de twee jaren van ons mandaat onze actie blijven kenmerken”.