België verwelkomt verlenging van grensoverschrijdende humanitaire hulp in Syrië

Gisteren heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York ingestemd met de verlenging van resolutie 2165 voor een jaar. Deze resolutie maakt het mogelijk dat van buiten de landsgrenzen humanitaire hulp wordt verleend aan Syrische burgers, zonder dat hiervoor de instemming van het Syrische regime is vereist.

Miljoenen burgers in Syrië hangen nog steeds af van humanitaire hulp, inclusief grensoverschrijdende humanitaire hulp. België verwelkomt de verlenging van deze resolutie dan ook bijzonder.

Ons land zal zich tijdens zijn mandaat in de Veiligheidsraad blijven inzetten voor de humanitaire toegang tot Syrië en voor een volledig respect van het internationaal humanitair recht.