Vicepremier Alexander De Croo voert #HeForShe-team aan op 20km van Brussel

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo liep vandaag de 20 kilometer van Brussel als aanvoerder van een team van meer dan 100 #HeForShe-lopers. Het team werd samengebracht door de Verenigde Naties en vraagt uitdrukkelijk aandacht voor de gelijkheid man/vrouw en de rol die mannen hierin te spelen hebben.
 
#HeForShe is de solidariteitsbeweging van UN Women die mannen wil aanzetten mee te bouwen aan een wereld waar gendergelijkheid de norm is. Alexander De Croo is sinds eind 2015 officieel voorvechter van #HeForShe. Naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vraagt het #HeForShe-team aandacht voor gendergelijkheid als mensenrecht.
 
Alexander de Croo: "Ik ben vereerd om de leiding te nemen van het HeForShe-team. Het is belangrijk dat ook jongens en mannen actie ondernemen en mee bouwen aan een gendergelijke wereld. Iedere stem is van belang, inclusief de stem van mannen en jongens, want alleen door de stilte te doorbreken, maken we van gendergelijkheid een realiteit."

 
Belangrijke prioriteit voor België

De gelijkheid van man/vrouw is een van de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Zo was ons land was vorig jaar een van de initiatiefnemers van She Decides, de beweging die opkomt voor de eigen keuze van vrouwen op het vlak van familieplanning. Die beweging was een antwoord op het verbod van de Amerikaanse president Trump om nog organisaties te ondersteunen die het recht op abortus en geboorteplanning verdedigen. 

Om de internationale gemeenschap te informeren over de gevolgen van de Amerikaanse beslissing en fondsen te mobiliseren zodat de getroffen organisaties hun werk verder kunnen zetten, organiseerde minister De Croo in Brussel de internationale She Decides-conferentie. Op de dag van de conferentie werd 181 miljoen euro aan nieuwe middelen bijeengebracht voor familieplanning. Anderhalf jaar later werd reeds meer dan 450 miljoen euro ingezameld. Minister De Croo maakte al dertig miljoen euro vrij voor She Decides.