Didier Reynders en Alexander De Croo bezorgd over aanhoudende spanningen in Israël en Palestijnse gebieden

De ministers Didier Reynders en Alexander De Croo zijn heel bezorgd over de recente ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse gebieden. De situatie was de laatste weken al extreem gespannen en is in verschillende opzichten nog verslechterd.

De ministers veroordelen de recente raketaanvallen van extremistische groepen (Hamas en islamitische jihad) vanuit Gaza tegen verschillende Israëlische gemeenschappen. Willekeurige aanvallen tegen burgers zijn onaanvaardbaar. Reynders en De Croo roepen alle partijen op om terughoudend te zijn om escalatie van het geweld te vermijden. Voor België is de veiligheid van Israël en zijn burgers van fundamenteel belang.

De ministers herinneren er ook aan dat de vernietiging en gedwongen verhuizing van de Palestijnse bedoeïenen-gemeenschap Khan el-Ahmar (na het vonnis van het Hoogste Israëlische Hof van 24 mei) een grove schending zou betekenen van de internationale verplichtingen die Israël als bezettende macht heeft volgens het internationale humanitaire recht. Khan el-Ahmar ligt bovendien in een heel gevoelige zone aan de rand van Jeruzalem. De uitbreiding van de nabijgelegen kolonies, die de Westelijke Jordaanoever in twee zou splitsen en Jeruzalem volledig van het Palestijnse achterland zou afsluiten, bedreigt de mogelijke oprichting van een leefbare en ononderbroken Palestijnse staat.

Daarenboven heeft de Israëlische overheid de voorbije dagen de bouw van duizenden nieuwe huizen aangekondigd op de Westelijke Jordaanoever. De ministers herinneren er aan dat de kolonies strijdig zijn met het internationale recht. Ze zijn eveneens strijdig met de verplichtingen van Israël als bezettende macht, zoals herhaald in resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad van december 2016. De voortzetting van de kolonisaties komt bijna neer op een eigenlijke en geleidelijke annexatie van de Westelijke Jordaanoever. Dat holt de tweestatenoplossing uit en verhindert de zoektocht naar een duurzame oplossing. De spanningen tussen Palestijnen en Israëli’s lopen daarmee ook op.

Voorts zijn Didier Reynders en Alexander De Croo verontrust over een aantal incidenten met geweld en vandalisme, die zijn gepleegd door Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever en die zonder gerechtelijk gevolg zijn gebleven. Zo werden er bijvoorbeeld wijnstokken uitgetrokken op verschillende plaatsen in zone C, in de buurt van Halhul en Hebron. De ministers roepen de Israëlische overheid op om de nodige maatregelen te nemen om de straffeloosheid te stoppen en om het respect voor de grondrechten van de Palestijnen te waarborgen, zoals het recht op eigendom en op veiligheid.

Unilaterale beslissingen en geweld maken een oplossing alleen maar moeilijker. Het is prioritair dat de twee partijen de onderhandelingen hervatten. De ministers roepen de leiders van beide partijen op om een constructieve houding aan te nemen en de dialoog te hernemen die in 2014 werd onderbroken. Ze vragen ook terughoudendheid in de publieke verklaringen.