Didier Reynders en Alexander De Croo roepen Israël op Khan El-Ahmar niet te slopen

Vicepremiers Alexander De Croo en Didier Reynders volgen met grote bezorgdheid de ontwikkelingen in de bedoeïenengemeenschap van Khan al-Ahmar. Net als de hoge vertegenwoordiger van de EU Federica Mogherini en andere Europese landen doen ze een oproep aan de Israëlische overheid om niet verder te gaan met de sloop van het dorp. Daardoor zouden de inwoners van de gemeenschap gedwongen worden om zich te verplaatsen. Verschillende voorzieningen van de Palestijnse gemeenschap zijn gefinancierd door de EU en haar lidstaten, waaronder België. Bovendien gaan vier andere gemeenschappen uit de regio naar de school van Khan al-Ahmar.

Vicepremiers Alexander De Croo en Didier Reynders herinneren eraan dat de vernielingen van voorzieningen en woningen op de Westelijke Jordaanoever, in de bezette Palestijnse gebieden, in strijd zijn met het internationale humanitaire recht. De vernielingen gaan in tegen de Vierde Conventie van Genève aangezien ze leiden tot evacuaties en gedwongen verplaatsingen van bevolkingsgroepen. Bovendien zijn de vernielingen in strijd met resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Voorts bevindt Khan al-Ahmar zich in een gebied van strategisch belang met het vooruitzicht op een soevereine, levensvatbare Palestijnse staat.

Vicepremiers Alexander De Croo en Didier Reynders zullen hun inspanningen voor een tweestatenoplossing met Jeruzalem als hoofdstad voortzetten om tot rechtvaardige en duurzame vrede te komen. Ze zullen daarvoor nauw met hoge vertegenwoordiger van de EU Federica Mogherini, hun Europese partners en met de internationale gemeenschap samenwerken.