Didier Reynders en koningin Mathilde brengen re-integratie van kindsoldaten onder de aandacht

In de marge van de ministeriële week van de Verenigde Naties (VN) in New York organiseerde België vandaag een bijeenkomst over de re-integratie van kindsoldaten. Ons land deed dat samen met Virginia Gamba, de speciale vertegenwoordiger van de VN voor kinderen in gewapende conflicten. De minister modereerde het debat en koningin Mathilde nam het woord als VN-ambassadeur voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Tienduizenden meisjes en jongens worden wereldwijd nog altijd gerekruteerd voor gewapende conflicten. Ze worden niet alleen als strijders gebruikt, vaak worden ze ook door hun broodheren misbruikt. Velen onder hen, vooral meisjes, zijn slachtoffer van seksueel geweld.

Deze kindsoldaten, vaak nog geen 10 jaar oud, zijn bijzonder kwetsbaar. Hun herstel en re-integratie is een werk van lange adem. Langdurige begeleidingsprogramma’s zijn essentieel om hen de kans te geven hun leven opnieuw op te nemen en duurzame vrede te herstellen in hun gemeenschappen, die vaak verscheurd zijn door geweld. Nochtans hebben volgens UNICEF een kwart van de 55.000 jongens en meisjes die wereldwijd door gewapende groepen werden achtergelaten de voorbije vijf jaar niet aan zulke re-integratieprogramma’s kunnen deelnemen.

De re-integratie van kindsoldaten is één van de prioriteiten van het Belgische buitenlandse beleid. Ons land, dat zelf wordt geconfronteerd met de terugkeer van kinderen van jihadisten die in Syrië in Irak vochten, speelt op dat vlak een voortrekkersrol en wil de problematiek op de internationale agenda houden. België is bovendien een belangrijke donor van het monitoring and reporting mechanisme van UNICEF, dat informatie verzamelt over ernstige kinderrechtenschendingen in gewapende conflicten.