Didier Reynders pleit in New York voor verbod op kernproeven

In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York nam vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zonet deel aan een ministeriële conferentie over het Kernstopverdrag. Dat verdrag moet nucleaire tests wereldwijd definitief verbieden. Het kan helaas nog niet in werking treden omdat een groep van acht landen (India, Pakistan, Noord-Korea, Iran, China, Israël, Egypte en de VS) nog tot het verdrag moet toetreden. België bekleedt op dit moment een internationaal mandaat om de inwerkingtreding van het Kernstopverdrag te bevorderen.

Voor Didier Reynders moet er een wereldwijd en afdwingbaar verbod op kernproeven komen. Hij roept beleidsmakers en maatschappelijke organisaties in de niet-deelnemende landen op om voor een snelle toetreding tot het verdrag te ijveren. De inwerkingtreding van het Kernstopverdrag zou een grote stap zijn naar een wereld zonder kernwapens.

Volgens de minister is het ook van groot belang dat Noord-Korea tot het Kernstopverdrag toetreedt. Noord-Korea is het enige land dat deze eeuw nog kernproeven heeft uitgevoerd. De recente diplomatieke vooruitgang met Noord-Korea op nucleair vlak is hoopgevend en verdient alle steun. Tegelijkertijd moet het land zijn intenties in een onherroepelijke en controleerbare internationale verplichting omzetten. De toetreding van Noord-Korea tot het Kernstopverdrag zou een cruciale stap zijn.

Tot slot is Didier Reynders tevreden dat Thailand het Kernstopverdrag onlangs ratificeerde en dat Tuvalu het ondertekende. Zo scharen 184 landen zich achter een wereldwijd verbod op kernproeven. Met deze nieuwe toetredingen kan het internationale systeem om kernproeven te detecteren geleidelijk aan verder worden uitgebouwd. Dat monitoringsysteem wordt trouwens ook gebruikt om nucleaire ongevallen te meten en tsunami’s te detecteren.

 Toespraak Didier Reynders (PDF, 54.28 KB)