Didier Reynders pleit voor meer transparantie en betrokkenheid bij hervorming van investeringsbescherming

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders organiseerde vandaag in het Egmontpaleis in Brussel een bijeenkomst over de hervorming van investeringsbescherming. De minister opende het evenement samen met Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström. In zijn toespraak beklemtoonde hij dat de besprekingen over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA) hebben getoond dat het debat over de hervormingen niet alleen technisch, maar ook politiek is. Dit vergt volgens de minister een maximale transparantie en betrokkenheid.

Tijdens de besprekingen over het CETA-handelsverdrag kwamen verschillende publieke bezorgdheden aan de oppervlakte over het bestaande systeem van investeringsbescherming (ISDS). De bijeenkomst vandaag paste in de lopende hervormingsonderhandelingen, waarbij antwoorden worden gezocht voor de bezorgdheden. Daarom bracht het evenement alle belanghebbenden samen: internationale instellingen, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers, academici, de bedrijfswereld en arbitrage-experten.

Minister Reynders herhaalde het engagement van ons land. Belgie pleit voor een grondige hervorming waarbij het resoluut kiest voor de oprichting van een multilateraal investeringshof. De minister sprak ook zijn steun uit voor de United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Dit VN-orgaan waarborgt een maximale inclusiviteit door zowel arbitrage-experten als maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers bij zijn debatten te betrekken.

Didier Reynders herhaalde ook verschillende Belgische prioriteiten in de lopende discussies waaronder het belang van alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling en de bescherming van kleine en middelgrote ondernemingen. België waakt er verder over dat de bezorgdheden van ontwikkelingslanden aan boord worden gebracht. Daarom was er een apart rondetafelgesprek met verschillende Afrikaanse landen om hun visie op de hervorming van investeringsbescherming onder de aandacht te brengen. Buitenlandse investeringen zijn cruciaal voor economische ontwikkeling. Daarbij is juridische zekerheid essentieel.

Ons land is momenteel kandidaat om een mandaat op te nemen binnen de UNCITRAL-commissie voor de periode 2019-2025.

De speech van de Minister vindt u hier.