EU City for Fair and Ethical Trade 2019 - Oproep tot indienen van kandidaturen

Context

Op 7 december 2017 lanceerde de Europese Commissie de wedstrijd "Europese steden voor eerlijke en ethische handel". De prijsuitreiking beoogt Europese steden te belonen voor hun rol in het stimuleren van de sociale, economische en ecologische duurzaamheid van de internationale handel.

Het initiatief maakt deel uit van de inspanningen van de EU om de aandacht te vestigen op de effecten van EU-consumentenkeuzes op het milieu en het levensonderhoud van kleine producenten in derde landen, evenals de rol van lokale overheden hierin. Bijzondere nadruk wordt gelegd op eerlijke en ethische handelspraktijken, die duurzame en inclusieve ontwikkeling ondersteunen.

Deze wedstrijd is een unieke kans voor alle Belgische steden om zich extra in de kijker te zetten. Steden krijgen de gelegenheid om te laten zien wat er wordt gedaan om mensen bewust te maken van eerlijke en ethische handel op stadsniveau en kunnen zich laten inspireren door de ervaring van andere EU-steden om de bijdrage van de handel aan de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te vergroten.

 
Prijs

De winnaar van de prijs krijgt de titel "EU-stad voor eerlijke en ethische handel 2019". De stad zal profiteren van verhoogde zichtbaarheid en een baanbrekende reputatie op het gebied van ethische en duurzame handel. Haar projecten zullen worden gepromoot binnen een groot netwerk van andere Europese steden. Ten slotte zal de stad een jaar lang steun ontvangen van het International Trade Center (www.intracen.org) en fondsen van de Europese Commissie voor het uitvoeren van een project voor duurzame ontwikkeling.

 
Selectiecriteria

Kandidaat-steden moeten een dossier indienen, bij voorkeur in het Engels en in niet meer dan 5000 woorden, dat beantwoordt aan zeven vragen. Daarnaast wordt ook om een overzicht van de demografische gegevens gevraagd. Meer details zijn te vinden in de gids “Living Book” en op de website van de wedstrijd.

Belangrijke elementen om in het dossier te onderlijnen zijn:

  • het leiderschap, de visie en de strategie van de kandidaat-stad om ontwikkeling en ethiek op het gebied van handel te integreren;
  • de initiatieven van de kandidaat-stad om te sensibiliseren, op te leiden of samen te werken met andere sleutelactoren;
  • de effecten van het beleid van de kandidaat, in het bijzonder de opgeleverde gedragsverandering.

 
Deadline

We moedigen steden, die voldoen aan de selectiecriteria, aan om zich vóór 13 april 2018 kandidaat te stellen op het online portaal (www.trade-city-award.eu).