Even Wars have Limits: België pleit voor bescherming van burgers in gewapende conflicten en voor respect voor internationaal humanitair recht

In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York dringt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders er bij alle lidstaten op aan hun engagement voor de bescherming van burgers in gewapende conflicten en hun respect voor het internationale humanitaire recht kracht bij te zetten. Ook in oorlogstijd zijn er grenzen. Schieten op onschuldige burgers en humanitaire hulpverleners kan nooit. België organiseerde daarom een evenement in samenwerking met de Europese Unie en het VN-bureau dat instaat voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA).

Burgers en humanitaire hulpverleners worden nog al te vaak rechtstreeks onder vuur genomen tijdens gewapende conflicten. Dat is in strijd is met het internationale humanitaire recht. 80% van de wereldwijde humanitaire hulp gaat vandaag naar de heropbouw van essentiële infrastructuur zoals scholen en ziekenhuizen. Duizenden hulpverleners werden de voorbije decennia gedood tijdens hun humanitaire opdrachten. Er moet dus actie worden ondernomen om dat tegen te gaan.

Tijdens zijn uiteenzetting vestigde minister Reynders de aandacht op de zeer zware menselijke tol van gewapende conflicten waarbij het internationale humanitaire recht wordt geschonden. Hij wees op het belang van medische verzorging en onderwijs in het kader van humanitaire acties. Hij benadrukte ook het belang van dialoog tussen landen om het internationale humanitaire recht te versterken en beter te doen naleven.

Voor België is humanitaire bescherming uiterst belangrijk en ons land spant zich al jaren in om dat te verdedigen. Ons land doet dat in nauwe samenwerking met o.a. OCHA en het Internationaal Comité voor het Rode Kruis (ICRC). Eerder dit jaar heeft België zijn bijdrage aan het ICRC verdubbeld om de promotie en de bescherming van het internationale humanitaire recht te bevorderen.

Ook tijdens zijn mandaat in de Veiligheidsraad wil België humanitaire bescherming hoog op de internationale agenda houden.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.