Gezamenlijke oproep België, Irak en CTBTO over Noord-Korea en het Alomvattend Kernstopverdrag

Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken van België, Ibrahim Al-Jafari, minister van Buitenlandse Zaken van Irak en Lassina Zerbo, uitvoerend secretaris van de Voorbereidende Commissie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT), doen gezamenlijke oproep

 
Als coördinatoren van het Artikel XIV-proces en als uitvoerend secretaris van de Voorbereidende Commissie van het Alomvattend Kernstopverdrag zijn we tevreden met de recente bilaterale en multilaterale inspanningen om een vreedzame en duurzame oplossing te vinden voor de nucleaire crisis met de Democratische Volksrepubliek Korea. Dat geldt ook voor de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un van 12 juni 2018 in Singapore. We hopen dat deze besprekingen de grondslag zullen leggen voor een verifieerbare denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

Het verificatiemechanisme van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) en de bijhorende organisatie beschikken over de vereiste middelen en gespecialiseerde deskundigheid om de naleving van een kernproevenstop te verifiëren, als dat wordt overeengekomen. Bovendien zou zo'n kader goed zijn voor het vertrouwen en de samenwerking tussen alle partijen.

Elk alomvattend akkoord om de nucleaire crisis te beëindigen en de volledige denuclearisatie van de Democratische Volksrepubliek Korea te bereiken, moet op onherroepelijke en juridisch afdwingbare wijze in de stopzetting van het kernproevenprogramma voorzien. Dat is mogelijk als de Democratische Volksrepubliek Korea het CTBT ondertekent en bekrachtigt.

De inwerkingtreding van het CTBT laat al te lang op zich wachten. Het zal een kritieke fase zijn op weg naar een kernwapenvrije wereld. De inwerkingtreding zou een concrete maatregel zijn om dit doel, dat wereldwijd wordt nagestreefd, te bereiken. Daarom roepen we alle staten die dit nog niet hebben gedaan – meer bepaald de staten uit Bijlage 2 van het Verdrag – op om onverwijld het CTBT te ondertekenen en te bekrachtigen.