Het Internationaal Strafhof viert zijn 20-jarig bestaan!

Rome statute

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de ondertekening van het Statuut van Rome, grondtekst van het Internationaal Strafhof, herbevestigt vicepremier en minister van buitenlandse zaken Didier Reynders zijn volle steun aan deze instelling. Zij speelt een essentiële rol in de strijd tegen straffeloosheid. Een internationaal rechtshof met een universele roeping en permanente strafrechtelijke jurisdictie is meer dan ooit nodig, complementair met de nationale strafrechtelijke hoven. Het Hof biedt ook een noodzakelijk tegenwicht tegen het unilateralisme en de tendens om steeds meer op zichzelf te gaan terugplooien.

Gedurende de voorbije 20 jaar heeft het Hof onderzoeken en processen kunnen voeren in alle delen van de wereld.  Het Hof heeft een sterke bijdrage geleverd aan het verankeren van een internationale jurisprudentie en heeft zonder enige twijfel ook een sterk preventieve rol. Op die manier is het hof ook een belangrijk instrument geworden in vredesopbouw, want zonder gerechtigheid kan er geen duurzame vrede zijn.

De verwachtingen ten aanzien van het Hof zijn groot, het takenpakket is zwaar en de moeilijkheid om de rechtsstaat te laten respecteren zijn aanzienlijk. Daarom blijft het ook niet gespaard van kritiek. België wil eraan herinneren dat het in de eerste plaats de landen zelf zijn die de eerste verantwoordelijkheid hebben in de strijd tegen straffeloosheid. Zij zijn het die door hun actie en samenwerking de strijd tegen straffeloosheid moeten versterken. 

Minister Reynders is tevreden met de Belgische steun aan het Hof sinds zijn oprichting. België werkt met het Hof efficiënt samen en blijft het politiek onverminderd ondersteunen. België blijft pleiten voor het universeel maken van het Statuut van Rome en draagt actief bij tot de versterking van de strijd tegen de straffeloosheid in de assemblees van de verdragspartijen. De Belgische steun aan het Hof weerspiegelt onze inzet om een einde te maken aan de meest grove schendingen van het internationale recht.