Internationale dag van de kindsoldaten

Internationale dag van de kindsoldaten

De Internationale Dag tegen het Gebruik van Kindsoldaten staat in het teken van de tienduizenden meisjes en jongens die nog altijd worden gerekruteerd voor gewapende conflicten. Ook vandaag nog worden kinderen in een twintigtal landen blootgesteld aan de gruwel die met oorlog en conflict gepaard gaat. Ze zijn getuige of slachtoffer van wreedheden of worden gedwongen om geweld te plegen.

Op 21 februari organiseert België (naar aanleiding van de 18e verjaardag van het Facultatief Protocol van het Kinderrechtenverdrag over Kinderen en Gewapend Conflict) een conferentie in New York. Dat gebeurt in samenwerking met de organisatie Child Soldiers International New York. Daarmee wil ons land blijvende internationale aandacht vragen om de rekrutering en deelname van kinderen aan gewapende conflicten een halt toe te roepen.

De rekrutering en het gebruik van kinderen in gewapende conflicten stoppen, is een prioriteit van het Belgische buitenlandse beleid. Ons land speelt op dat vlak een voortrekkersrol. In februari vorig jaar organiseerde België in Brussel een Internationale Conferentie over Kinderen en Gewapende Conflicten. Onder het voorzitterschap van koningin Mathilde en vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders wisselden internationale experten kennis uit over de bescherming van kinderen in conflictsituaties.

Ook binnen de Verenigde Naties is het thema een Belgische prioriteit. In de Mensenrechtenraad in Genève lag België samen met Uruguay aan de basis van de oprichting van een groep die erop toeziet dat de problematiek van kinderen in gewapende conflicten geïntegreerd wordt in alle aspecten van het werk van de raad. In de VN-Veiligheidsraad in New York nam minister Reynders in oktober vorig jaar het woord tijdens een debat over kinderen en gewapende conflicten. Hij deed dat ook op een evenement dat België en UNICEF samen organiseerden over de vrijlating van kindsoldaten en hun re-integratie in de samenleving. België levert een financiële bijdrage aan het monitoring and reporting mechanisme (MRM) van UNICEF, dat informatie vergaart over kinderrechtenschendingen in gewapende conflicten.

Ook de Belgische ambassades volgen de problematiek. Zo zitten de Belgische en Canadese ambassades in Amman sinds augustus 2017 een groep voor die de situatie van kinderen in het gewapende conflict in Syrië opvolgt.

Vandaag is er groeiende eensgezindheid dat kinderen extra bescherming moeten krijgen tijdens gewapende conflicten. Dankzij een blijvend internationaal engagement, zowel bij de EU als de VN, wil ons land er mee voor zorgen dat er geen kindsoldaten meer worden ingezet.