Internationale Dag van de Vrede

Vandaag wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Vrede gevierd. 70 jaar na de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens staat deze dag dit jaar in het teken van het recht op vrede. België zal zich daarvoor blijven inzetten.

Aan de vooravond van de ministeriële week van de Verenigde Naties (VN) in New York organiseren de VN op 24 september de Nelson Mandela Peace Summit ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de geboorte van Nelson Mandela. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zal er opnieuw het Belgische engagement benadrukken voor multilateralisme, conflictpreventie, duurzame ontwikkeling en mensenrechten als onmisbare voorwaarden voor vrede. Hij zal ook duidelijk maken dat echte vrede meer is dan de afwezigheid van conflicten en dat duurzame vrede gebaseerd moet zijn op een rechtvaardige en inclusieve samenleving met verantwoordelijke instellingen.

België heeft voor zijn mandaat als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad vanaf januari 2019 bewust gekozen voor de slogan 'Consensus smeden, Bouwen aan vrede'. Het zal dialoog en compromis centraal blijven stellen om verder tot vrede bij te dragen. Ons land zal ernaar streven om wederzijds begrip te bevorderen in plaats van met de vinger te wijzen. Met overleg in plaats van confrontatie, samenwerking in plaats van rivaliteit, rechtvaardigheid in plaats van partijdigheid, respect voor de rechtstaat in plaats van het recht in eigen handen te nemen. België is ervan overtuigd dat bouwen aan vrede een globale aanpak vergt, waarbij politieke actie, duurzame ontwikkeling en respect voor mensenrechten hand in hand gaan.