Koningin Mathilde en vicepremier De Croo bezoeken Ghana in kader van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Koningin Mathilde en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo brengen vanaf vandaag een driedaags werkbezoek aan Ghana. De focus van het bezoek ligt volledig op de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn de zeventien doelstellingen om tegen 2030 de extreme armoede te bannen en onze planeet te beschermen.

Het bezoek aan Ghana is niet toevallig. Koningin Mathilde behoort net als de Ghanese president tot de groep van SDG Advocates, een groep van zeventien pleitbezorgers die de SDG’s wereldwijd promoten.

De 193 VN-lidstaten bereikten in 2015 een akkoord over zeventien SDG's, ter vervanging van de Millenniumdoelstellingen (2000-2015). De landen kwamen onder meer overeen om tegen 2030 armoede en honger te bannen, gendergelijkheid te realiseren en kwaliteitsonderwijs te voorzien voor iedereen. De SDG's, die deel uitmaken van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, omvatten ook heel wat milieuaspecten.

 
Gendergelijkheid

Koningin Mathilde en minister De Croo maken tijdens het werkbezoek kennis met de Ghanese aanpak om de SDG’s in de praktijk te brengen. Naast onderwijs en gezondheidszorg gaat bijzondere aandacht naar gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. Ghana besteedt veel aandacht aan de genderproblematiek. De Ghanese president is voorzitter van het African Union's Committee on Gender and Development en Ghana lanceerde onlangs ook een actieplan om kindhuwelijken een halt toe te roepen. Meer dan 38 procent van de Ghanese meisjes tussen 15 en 19 jaar heeft ooit te maken gehad met seksueel geweld, terwijl 21 procent van de meisjes voor hun 18de getrouwd zijn.

Gendergelijkheid is ook een belangrijk aandachtspunt in het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Zo is ons land één van de belangrijkste voortrekkers van She Decides, de internationale beweging die strijdt voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen. In maart 2017 organiseerde België in Brussel de internationale conferentie She Decides waarop meer dan 50 landen en organisaties aanwezig tekenden en uiteindelijk 181 miljoen euro werd samengebracht.

 
Belgische focus op SDG’s

Het behalen van de SDG’s is een belangrijke beleidsprioriteit van de verschillende Belgische beleidsniveau’s. Vorig jaar presenteerde minister De Croo bij de Verenigde Naties in New York de eerste National Voluntary Review over de implementatie van de SDG’s in België. Het rapport Pathways to Sustainable Development licht toe hoe België in eigen land de SDG’s in de praktijk brengt. Het Sustainable Development Solutions Network, geleid door ontwikkelingseconoom Prof. Jeffrey Sachs, plaatste ons land vorig jaar nog op een twaalfde plaats in de SDG Index.

Ook op het domein van internationale ontwikkeling stelt België de SDG’s centraal en kiest ons land voluit voor een nieuwe aanpak. “Met meer aandacht voor een sterke privésector zetten we ons volledig op de lijn van de SDG’s. Ook onze klemtoon op mensenrechten en de belangrijke rol die digitalisering vandaag heeft als hefboom van ontwikkeling weerspiegelt onze aandacht voor de SDG’s,” aldus Alexander De Croo.