Lancering Belgische website voor burgerraadplegingen over toekomst van Europese Unie

Europese burgerraadplegingen

De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders verwelkomt de lancering van de Belgische website voor burgerraadplegingen over de toekomst van de Europese Unie.
 
In het kader van de burgerraadplegingen over Europa, die door de Europese Raad werden opgestart en gezamenlijk in alle landen van de Europese Unie worden gevoerd, lanceren de FOD Buitenlandse Zaken en de Kanselarij van de Eerste Minister, in partnerschap met de delegatie van de Europese Commissie in België, vandaag een website om de deelname van de Belgische burgers aan deze collectieve reflectie over de toekomst van de Europese Unie te vergemakkelijken en aan te moedigen. 
 
Deze site bevat niet alleen de link naar de onlineraadpleging die op 9 mei is opgestart door de Europese Commissie, maar ook een kalender met de evenementen die tot het einde van het jaar doorheen België georganiseerd worden om de burgers centraal te plaatsen in het debat over de toekomst van de Europese Unie, en ze in staat te stellen hun zorgen en verwachtingen te uiten. 
 
België, dat al een lange traditie van debatten over Europa heeft, wil de burgers aanmoedigen om deel te nemen en zo hun stem te laten horen.   
 
De conclusies van deze burgerraadplegingen zullen tijdens de Europese Raad van december 2018 worden voorgesteld en besproken door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie op een toekomstige Europese Raad.
 
Het is van essentieel belang dat iedereen, jong en oud, blijft denken over en zich betrokken blijft voelen bij de Europese Unie, waarin zij willen leven en zich willen ontplooien. Laat uw stem horen!