Ministeriële ontmoeting EU en G5-Sahel: persmededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Benelux

Aan de vooravond van de 4e ministeriële ontmoeting tussen de G5-Sahel en de Europese Unie spreken de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van de Benelux hun steun uit voor de inspanningen van de EU en de G5-Sahel voor de stabilisering en de heropbouw van de regio. 
 
De Beneluxlanden zetten zich al lang in voor de Sahel, een regio waarmee we al tientallen jaren een vertrouwens- en samenwerkingsrelatie onderhouden.
 
We onderstrepen het belang van een strategisch partnerschap en van wederzijdse samenwerking met de landen uit de regio om samen de groeiende uitdagingen op het vlak van veiligheid en ontwikkeling aan te gaan. De sterke bevolkingsgroei en de klimaatopwarming dreigen de inzet vandaag nog groter te maken. Onze gezamenlijke inspanningen om migratie en mobiliteit globaal in goede banen te leiden, sluit daarbij aan.
 
De oprichting van de gezamenlijke troepenmacht van de G5-Sahel is een belangrijk onderdeel van die strategie. Ze toont het regionale leiderschap en het engagement voor de veiligheidsuitdagingen, in samenwerking met MINUSMA. Daarom steunen de Beneluxlanden de inzet ervan.
 
Belangrijk is dat het gaat om duurzame steun. Daarom lijkt het ons essentieel dat we het werk van de Europese trainingsmissies en die voor de capaciteitsopbouw van de veiligheidstroepen volop steunen en dat we toezien op een nauwe samenwerking tussen hen en de landen van de G5-Sahel. Dat was ook de boodschap die de politieke directeurs van de Benelux herhaalden tijdens hun gezamenlijke missie van 29 april tot 2 mei in Mali en Niger.
 
De gezamenlijke troepenmacht kan alleen slagen met de steun van de bevolkingen die ze moet verdedigen. Ze moet hen tot bondgenoten maken. Het is dus noodzakelijk om die macht van meet af aan te ontplooien in een duidelijk en alomvattend kader met respect voor de mensenrechten. Een civiele component die een herstel van de rechtsstaat en een versterking van het ambtelijke en gerechtelijke apparaat mogelijk maakt, hoort daar ook bij.
 
Het gaat om een engagement op lange termijn van de Beneluxlanden bij onze partners van de G5-Sahel: we willen dit strategische partnerschap versterken via onze samenwerkingsrelaties met de lokale overheden, met maatschappelijke organisaties en verenigingen en met de privésector. In het belang van de regionale stabiliteit en van de bevolking in de Sahel.