Ministerraad keurt grondige hertekening wettelijk kader Belgisch ontwikkelingsbeleid goed

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in eerste lezing een wetsontwerp goedgekeurd dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid grondig hertekent. Het nieuwe wettelijke kader sluit nauw aan bij de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de zeventien Duurzame ontwikkelingsdoestellingen van de Verenigde Naties. “Dit is het sluitstuk van een bijzonder diepgaande hervorming van het Belgisch ontwikkelingsbeleid de voorbije jaren,” zegt minister Alexander De Croo.

De voorbije jaren werd het Belgisch ontwikkelingsbeleid grondig hervormd. Daarbij werden onder meer de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) hervormd en de Belgisch Technische Coöperatie (BTC) omgevormd tot het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel. Ook inhoudelijk werden een aantal nieuwe klemtonen gelegd, met onder meer een belangrijkere rol voor de privésector, nieuwe vormen van financiering en digitalisering als hefboom voor ontwikkeling. Dit nieuwe wettelijk kader bevestigt deze ommezwaai.

Partnerschappen staan centraal
Centraal in dit wetsontwerp staan de partnerschappen die ons land wil aangaan om meetbare resultaten te halen. Een goed voorbeeld daarvan is het partnerschap dat minister Alexander De Croo afsloot met de Bill & Melinda Gates Foundation, het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen en het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel om over tien jaar de slaapziekte te elimineren.

De nieuwe wet zorgt voor een wettelijke verankering van de twee assen die de voorbije jaren richtinggevend waren voor het Belgisch ontwikkelingsbeleid: (1) een rechtenbenadering die inzet op respect voor de mensenrechten en (2) duurzame en inclusieve economische groei door de ontwikkeling van een sterke privésector als motor van duurzame ontwikkeling.

Belangrijke rol privésector
Het nieuwe Belgische ontwikkelingsbeleid zet ook veel sterker in op het betrekken van de privésector bij het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De privésector en het vrij ondernemerschap zijn immers belangrijke motoren van vooruitgang en menselijke ontwikkeling. Via BIO investeert ons land in lokale bedrijven in onze partnerlanden, maar ook in eigen land moet de brug worden geslagen tussen de ontwikkelings- en de bedrijfswereld. Anderhalf jaar geleden onderschreven meer dan honderd Belgische bedrijven en organisaties het Belgisch SDG Charter en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dat partnerschap met de privésector wordt nu verder uitgediept. Zo zullen in de toekomst bedrijven die willen investeren in ontwikkelingslanden in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Ook het inzetten van nieuwe, innovatieve financieringsvormen is een belangrijke nieuwigheid. Vorig jaar lanceerde ons land samen met het Internationaal Comité van het Rode Kruis ’s werelds eerste Humanitarian Impact Bond. Dit innovatief financieringsmechanisme slaat de brug tussen privé-investeerders, donorlanden en het Rode Kruis. De Belgische overheid betaalt daarbij enkel de prefinanciering van privé-investeerders terug wanneer vooraf bepaalde resultaten worden behaald. Deze vorm van resultaatgericht en kostenefficiënt werken moet de volgende jaren verder ingang vinden in het Belgisch ontwikkelingsbeleid.