Onderhoud met President Abbas over toekomst Belgisch-Palestijnse samenwerking

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vandaag in Brussel een onderhoud gehad met Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit.

Vicepremier De Croo besprak met president Abbas de toekomst van de Belgisch-Palestijnse internationale samenwerking. Momenteel loopt een bilateraal samenwerkingsprogramma met een sterke focus op onderwijs.

Deze samenwerking wordt echter gehypothekeerd door de kwestie van de naamgeving van Palestijnse scholen. In oktober 2017 werd het lopende programma van scholenbouw opgeschort nadat een Palestijnse school gebouwd met Belgische ontwikkelingsmiddelen, werd vernoemd naar een Palestijnse terroriste.

Minister De Croo en president Abbas bespraken hoe, in het belang van de Palestijnse schoolgaande jeugd, een oplossing kan worden gevonden. België kan op geen enkele manier de verheerlijking van terreur aanvaarden.

Minister De Croo is hoopvol dat snel een oplossing wordt gevonden en de samenwerking rond onderwijs kan hervatten.

Ook de humanitaire situatie in Palestina kwam aan bod. België is een belangrijke humanitaire donor in Palestina. Minister De Croo zegde vorige nog 19 miljoen euro toe aan UNRWA, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties die zich richt op humanitaire hulp voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. België is een van de weinige donoren die een dergelijke meerjarige financiering toekent.

Gezien de financiële problemen die UNRWA momenteel, zal de eerste schijf van deze meerjarige financiering onmiddellijk aan UNRWA worden overgemaakt. De Amerikaanse regering besliste vorige week om de helft van hun steun aan UNRWA op te schorten.