Reactie op mededeling van DRC over relaties met België

De Belgische regering heeft kennis genomen van de aankondiging van de Congolese overheid dat ze maatregelen neemt tegen het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel en tegen het Schengen Huis in de hoofdstad Kinshasa.

België betreurt deze aankondiging, die de activiteiten van het Enabel-agentschap dreigt te belemmeren. Het werk van het agentschap komt de Congolese bevolking aanzienlijk en rechtstreeks ten goede, meer bepaald in de onderwijs-, de landbouw- en de gezondheidssector. De honderden Congolese medewerkers die voor het agentschap werken, zouden ook getroffen worden. Ons land benadrukt dat het met zijn beslissingen, bezoeken en aanwezigheid op het terrein in de eerste plaats de Congolese bevolking wil ondersteunen. Dat is precies het doel van de beslissing van 10 januari 2018. België besliste toen om een vierde van de beschikbare middelen van de gouvernementele samenwerking te laten gaan naar humanitaire hulp, naar samenwerking met maatschappelijke verenigingen en naar universiteiten en wetenschappelijke instellingen.

Net zoals andere regionale, Europese en internationale partners wenst België vooral dat rekening wordt gehouden met de behoeften en de fundamentele rechten van de Congolese bevolking en dat er in het land geloofwaardige verkiezingen komen.

Zoals in het verleden herhaalt België dat het belang hecht aan politieke dialoog met de DRC.

Tot slot is het Schengen Huis in Kinshasa een gezamenlijke vertegenwoordiging die visa verstrekt voor de Schengenruimte voor 17 lidstaten van de Europese Unie (Tsjechië, Duitsland, Estland, Frankrijk, Italië, Litouwen, Letland, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Slovenië, Slowakije en België) en Noorwegen. België zal daarom overleg plegen met zijn Europese partners die ook worden getroffen door dit besluit dat visaverstrekking aan Congolese burgers zal treffen.