Samen tegen de doodstraf

Vandaag is de Europese en werelddag tegen de doodstraf. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders herhaalt dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf. De Minister betreurt dat een aantal landen de doodstraf blijven toepassen, ook voor bepaald gedrag zoals godslastering, overspel en seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. In de 21e eeuw is hiervoor geen plaats.

De strijd tegen de doodstraf is al lange tijd een van de grote thematische prioriteiten van ons land. Het uiteindelijke doel van België en de EU is de volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven. Het is alvast positief dat in 2017 170 landen geen executies meer uitvoerden en dat ook het aantal executies is afgenomen. Het blijft evenwel een werk van lange adem op verschillende fronten.

In 2017 sloot België zich aan bij de “Global Alliance to end trade in goods for torture and capital punishment”, gelanceerd door EU-Commissaris voor Handel, Cecilia Malmström. Ons land blijft ook ijveren voor de ratificatie van het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten dat volgend jaar zijn 30ste verjaardag viert. Dit protocol voorziet in de afschaffing van de doodstraf en werd nog maar door 86 landen geratificeerd.

Ons land werkt ook samen met verschillende organisaties die tegen de doodstraf strijden, zoals de ngo “Samen tegen de Doodstraf”. Het is in deze context dat België, samen met de EU, het Zevende Wereldcongres tegen de Doodstraf zal ontvangen in Brussel van 27 februari tot 1 maart 2019.