Didier Reynders en de Franse minister van Europese Zaken gaan voor sterkere samenwerking tussen Benelux en Frankrijk

In de marge van de raad Algemene Zaken van de Europese Unie in Brussel ondertekenden minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, in naam van de Benelux, en de Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau een verklaring die de weg vrijmaakt voor nauwere samenwerking tussen de Benelux en Frankrijk, vooral in de regio's Grand-Est en Hauts de France.

Net zoals het samenwerkingsakkoord van 2008 met de Duitse deelstaat Rijnland-Westfalen bevestigt deze handtekening de wens van de Benelux om een ​​open huis te zijn en nauw samen te werken met zijn buren om grensoverschrijdende samenwerking te vergemakkelijken.

België was dit jaar voorzitter van de Benelux en is tevreden over de vooruitgang die is geboekt. De wil van de drie landen om nauw samen te werken, werd dit jaar opnieuw bevestigd, zowel binnen de Benelux-instellingen als op politiek niveau. Dit heeft geleid tot gezamenlijke werkbezoeken en overleg op alle niveaus aan de vooravond van Europese bijeenkomsten. Er was ook de eerste vergadering van het Benelux-jongerenparlement, die de resultaten van zijn beraadslagingen aan het Benelux-parlement presenteerde. Voorts werd de overeenkomst over versterkte politiesamenwerking ondertekend en werden verschillende acties ondernomen om tot nauwere samenwerking op het gebied van energie en de circulaire economie te komen. 2018 was ook het jaar dat alle Benelux-instellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven het 60-jarige jubileum van de organisatie vierden in het bijzijn van het koningspaar.

Met het oog op de Brexit en de vele uitdagingen die voor ons liggen, blijft deze nauwe samenwerking essentieel. Het Luxemburgse voorzitterschap kan dus op de steun van ons land rekenen.